Vijesti

Objavljeno: 12.10.2018.

Predstavnici Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. i Končar - Inženjeringa za energetiku i transport d.d. sklopili su ugovor „Procesni tehnički sustavi za podršku regulacije napona i jalove snage EES-a i dinamičko praćenje opterećenja dalekovoda u sklopu projekta Sincro.Grid“.

Implementacija tehničkih rješenja iz ugovora „Procesni tehnički sustavi za podršku regulacije napona i jalove snage EES-a i dinamičko praćenje opterećenja dalekovoda u sklopu projekta Sincro.Grid“ će omogućiti da se korištenjem naprednih procesnih tehničkih sustava i algoritama upravlja tokovima snaga na način da se poboljša kvaliteta napona u elektroenergetskom sustavu i poveća prijenosna moć postojećih vodova, te time osigura bolja integracija obnovljivih izvora energije u elektroenergetski sustav i poveća sigurnost opskrbe kupaca. Vrijednost navedenog Ugovora iznosi 20.948.000,00 kn, s rokom izvršenja od 28 mjeseci. Sklapanjem ovog Ugovora moguće je smatrati završnim dijelom pripreme, te slijedi implementacija Sincro.Grid projekta. Ugovor su potpisali Mario Gudelj, predsjednik Uprave HOPS-a i Goran Leci, predsjednik Uprave KONČAR-KET-a. Podsjetimo da je projekt naprednih mreža Sincro.Grid nastao dugogodišnjom suradnjom hrvatskih i slovenskih operatora prijenosnih i distribucijskih sustava (ELES, HOPS, HEP-ODS, SODO). Cilj projekta je rješavanje izazova u vođenju elektroenergetskog sustava i otklanjanju zagušenja u elektroenergetskoj mreži, čime će se ujedno omogućiti prihvatljiva razinu sigurnosti rada EES-a, i osigurati preduvjeti za prihvat novih OIE.

Projekt je dobio status PCI projekta, te je ocijenjen kao najinovativniji projekt. Europska Komisija je obznanila 17. veljače 2017 godine da je projektni prijedlog prihvatljiv za sufinanciranje u ukupnom zatraženom iznosu od 40,5 mil. EUR (51 % investicije). U Bruxellesu je 22. svibnja 2017. godine potpisan i ugovor o darovnici za SINCRO.GRID projekt između INEA-e i ELES-a kao koordinatora projekta (koji je u ime svih promotora sklopio Ugovor o darovnici – „Grant Agreement under the Connecting Europe Facility (CEF) - Energy Sector Agreement No. INEA/CEF/ENER/M2016/1289177“ sa INEA).

Planirani završetak projekta je krajem 2021. godine.