Vijesti

Objavljeno: 12.4.2018.

Na Skupštini Med-TSO održanoj jučer u Bruxellesu HOPS je službeno postao jedan od članova udruženja koje okuplja operatore prijenosnih sustava iz 18 mediteranskih zemalja

Uprava HOPS-a je u veljači ove godine u Zagrebu na inicijativu glavnog tajnika udruženja mediteranskih operatora prijenosnog sustava (Med-TSO) g. A. Ferrantea održala prezentaciju hrvatskog prijenosnog sustava kojim upravlja HOPS, u cilju zajedničke koordinacije službenog primanja tvrtke u strukovno udruženje zemalja mediteranskog bazena kojem Hrvatska i geografski pripada.

Udruženje Med-TSO broji 20 članova iz 18 mediteranskih zemalja i pokriva područje od 500 milijuna kupaca električne energije. Raspolaže sa 400.000 kilometara prijenosnih vodova i 544.000 megavata (MW) instalirane snage.

Med-TSO je započeo svoj rad prije šest godina u okviru Mediteranskog projekta, pronalazeći i analizirajući potencijalne infrastrukturne projekte u sektoru električne energije na Mediteranu. S krajem ovog projekta udruženje ima namjeru učvrstiti svoju poziciju kao platformu za multilateralnu suradnju, u smislu instrumenta za integraciju i razvoj operatora prijenosnih sustava na Mediteranu kroz razvoj interkonekcija i integracije OIE.

HOPS od ovog članstva očekuje aktivnu međusobnu suradnju u razmjeni stručnog znanja, iskustava, te sudjelovanja u zajedničkim projektima kako bi se na taj način poboljšala operativna transparentnost operatora prijenosnih sustava te olakšalo prihvaćanje infrastrukture operatora prijenosnih sustava općoj javnosti.