Vijesti

Objavljeno: 16.4.2021.

HOPS i udruga BIOM koja se bavi zaštitom ptica i njihovih staništa, proveli su projekt zaštite ugrožene ptice Bjelonokte vjetruše na otoku Rabu, postavljanjem kućica za gniježđenje.

Rezultat uspješne suradnje s BIOM-om  je postavljanje pet kućica za Bjelonoktu vjetrušu na infrastrukturu HOPS-a. Nakon dogovora o lokaciji, slijedila je izrada kućica i njihovo postavljanje. Pregledom terena oko kabelske stanice, kao i same stanice, utvrđeno je da teren odgovara uvjetima za postavljanje kućica i nisu uočene moguće opasnosti koje bi eventualno ugrozile ptice, ali i normalno funkcioniranje elektroenergetske mreže. U drugim europskim državama također se provode projekti koji uključuju konzervacijske mjere kojima se ptice pokušava privoliti na gniježđenje u kućicama jer se time omogućava širenje populacija i na područja gdje su izgubile pogodne lokacije za gniježđenje uslijed različitih ljudskih aktivnosti.

Kako je cilj Nature 2000 održati i poboljšati povoljno stanje očuvanosti vrsta i staništa određenog područja, tako je osmišljen i ovaj projekt. Prema Direktivi o pticama i Direktivi o staništima koje predstavljaju srž EU zakonodavstva u zaštiti prirode, otok Rab cijelom površinom pripada području ekološke mreže za ptice, kao i Kvarnerski otoci (zajedno s Cresom, Krkom, Lošinjem i drugim manjim otocima). 

Bjelonokta vjetruša se smatrala posljednja četiri desetljeća na području Hrvatske izumrlom vrstom,  sve do 2010. godine, kada je njeno ponovno pojavljivanje postala izuzetno važno.  Rapska populacija ove ptice koristi otvorene kamenjarske pašnjake jugoistočnog dijela otoka kao područje hranjenja, što odgovara lokaciji HOPS-ove kabelske stanice Vašibaka (110 kV). 

Ovim projektom potvrđuje se HOPS-ova uključenost u područje zaštite okoliša, te se nastavlja pozitivna suradnja s BIOM-om i planiraju novi projekti kojima se približavamo europskim ciljevima zaštite prirode. 

Bjelonokta vjetruša (Falco naumanni)

Bjelonokta vjetruša je vrsta malog sokola koja nastanjuje područja Mediterana, Afganistana, Srednje Azije, Kine i Mongolije, odnosno voli tople i suhe predjele te nizinske poljodjelske predjele. Ova mala ptica grabljivica većinom se hrani kukcima, a ponekad i malim gmazovima, glodavcima i pticama. Bjelonokta vjetruša je jako socijalna ptica, te se hrani, gnijezdi i seli u skupinama od desetak do sto ptica. Zimi obitava u subsaharskoj Africi, dok se kod nas zadržava između travnja i kolovoza kada se gnijezdi i podiže mlade. Nakon što se dugo smatrala izumurlom, otkrili su je prije desetak godina djelatnici BIOM-a baš na Rabu, čije joj područje jako odgovara zbog klime i ekstenzivnog stočarstva. Prema „Brid-Life International“ brojnost europske populacije bjelonokte vjetruše stalno opada, te se njena populacija svakih deset godina od 1950. godine smanjivala za 46%.