Vijesti

Objavljeno: 5.10.2021.

S ciljem poticanja šire stručne rasprave, u organizaciji Studijskog odbor C1 – Razvoj i ekonomija EES-a (SO C1) HRO CIGRÉ održan je 5. listopada 2021. godine u Zagrebu okrugli stol o izazovima zelene energetske tranzicije. Tema je izazvala veliko zanimanje sudionika koji su se dijelom i uključili u raspravu.

U sklopu aktivnosti na realizaciji „Europskog zelenog plana“ Europska komisija je tijekom 2020. godine objavila više strateških dokumenata, a 14.7.2021. predstavila paket zakonodavnih prijedloga „Spremni za 55 %“ (eng. „Fit for 55“) namijenjenih za implementaciju posebice u aktualnom desetljeću (do 2030. godine), koje se u širokom krugu dionika smatra ključnim za postizanje ciljeva i za 2050. godinu.

Električna energija odnosno elektrifikacija što većeg dijela energetske potrošnje prepoznata je kao ključna u provedbi „zelene (energetske) tranzicije“, pa je za dionike elektroenergetskog sektora vrlo aktualna identifikacija ključnih strateških izazova te iznalaženje načina za nošenje s njima.

U tome svoje mjesto i ulogu treba naći i hrvatski (elektro)energetski sektor u interakciji sa svim relevantnim segmentima gospodarstva i društva općenito, uključujući i tijela državne uprave (odnosno regionalne i lokalne uprave i samouprave) i EU institucije, ali i ostale partnere iz drugih država članica EU.

Kako razvoj elektroenergetskog sustava (EES-a) nije moguće sagledavati bez uvažavanja prethodno navedenog, Studijski odbor C1 – Razvoj i ekonomija EES-a (SO C1) HRO CIGRÉ je organizirao okrugli stol o izazovima zelene energetske tranzicije. Mr.sc. Damjan Međimorec (predsjednik SO C1), dr.sc. Ivan Andročec (tajnik SO C1) i Anđelko Tunjić (član SO C1) su svojim izlaganjima o strateškim (energetskim) izazovima, provedbi na razini Republike Hrvatske i Europske Unije te privlačenju i zadržavanju stručnih kadrova potrebnih u hrvatskom elektroenergetskom sektoru izazvali veliko zanimanje sudionika okruglog stola, kojih je bilo više od stotinu. Dio sudionika se svojim izlaganjima uključio u raspravu, čime je potvrđena potreba za daljnjim promišljanjem i raspravom o otvorenim temama. 

Organizatori će pripremiti zaključke okruglog stola i učiniti ih dostupnih zajedno sa prezentacijama na mrežnoj stranici HRO CIGRÉ, a eventualno i na neki drugi prikladni način, npr. prigodom nekog od sljedećih skupova HRO CIGRÉ .