Vijesti

Objavljeno: 18.6.2018.

Dana 19. lipnja 2018. godine hrvatsko dan unaprijed tržište električne energije povezano je preko granice zona trgovanja Hrvatske i Slovenije na europsko multiregionalno povezano tržište električne energije (MRC), što predstavlja prvi projekt takve vrste uspješno realiziran u Republici Hrvatskoj.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. i HRVATSKA BURZA ELEKTRIČNE ENERGIJE d.o.o. su 2017. godine formalno ušli u regionalni IBWT projekt (engl. Italian Borders Working Table) čime je i formalno pokrenut pripremni proces povezivanja hrvatskog tržišta električne energije preko hrvatsko-slovenske granice zona trgovanja. Nakon uspješno provedene faze implementacije i testiranja među uključenim stranama, kao i s tržišnim sudionicima, te dobivenih odobrenja od strane IBWT-a, MRC-a i uključenih regulatornih agencija, 19. lipnja 2018. godine hrvatsko dan unaprijed tržište je uspješno povezano na multiregionalno povezano tržište električne energije. Operativno pokretanje projekta ujedno znači prelazak na implicitnu dodjelu dnevnih prekozonskih prijenosnih kapaciteta za hrvatsko-slovensku granicu zona trgovanja koji će se dodjeljivati kroz EU PCR burzovno rješenje (engl. Price Coupling of Regions). Takav način dodjele prekozonskih kapaciteta predstavlja najnapredniji oblik dodjele prekozonskog kapaciteta u suradnji između operatora prijenosnog sustava i burze električne energije.