Vijesti

Objavljeno: 22.1.2020.

Napravljen značajan korak u rješavanju problema previsokih iznosa napona u elektroenergetskoj mreži RH, u trajni rad puštena regulacijska prigušnica u TS 220/110 kV Mraclin

Puštanjem u trajni rad regulacijske prigušnice (engl. Variable shunt reactor VSR) u transformatorskoj stanici (TS) 220/110 kV Mraclin, dovršena je implementacija prvog dijela SINCRO.GRID projekta koji je plod suradnje hrvatskih i slovenskih operatora prijenosnih i distribucijskih sustava. Projekt se sufinancira iz CEF (engl. Connecting Europe Facility) fonda Europske komisije, koji je namijenjen ulaganju u infrastrukturne prioritete Europske unije u području prometa, energetike i digitalne tehnologije.

Ugovor je obuhvatio izradu dokumentacije za proizvodnju, izradu izvedbenog projekta, proizvodnju opreme, transport, ugradnju i puštanje u pogon regulacijske prigušnice snage 100 Mvar po sistemu ključ u ruke. Vrijednost navedenog Ugovora je iznosila 24,9 milijuna kuna. Na tehničkom pregledu građevine 15. siječnja 2020. godine dobiveno je pozitivno mišljenje za izdavanje uporabne dozvole te je time po prvi puta u Hrvatskoj izvršena ugradnja regulacijske prigušnice u elektroenergetski sustav.

Puštanjem u trajni rad regulacijske prigušnice 100 Mvar uspješno je završen prvi od tri ugovora koje je Siemens sklopio s HOPS-om u sklopu SINCRO.GRID projekta. Završetkom svih triju ugovora omogućiti će se aktivno upravljanje tokovima jalove snage u elektroenergetskom sustavu RH. Time će se dugoročno riješiti problem previsokih iznosa napona, što će se pozitivno odraziti na kvalitetu napona u elektroenergetskom sustavu i sigurnost opskrbe kupaca.