Vijesti

Objavljeno: 16.7.2021.

Nakon incidenta koji je 8. siječnja 2021. godine razdvojio sinkrono područje kontinentalne Europe na jedan sat, a u skladu sa Uredbom Komisije 2017/1485 i Metodologijom za klasifikaciju incidenata, stručno povjerenstvo sastavljeno od predstavnika pogođenih operatora prijenosnog sustava (OPS), ENTSO-E-a, regionalnih koordinatora sigurnosti (RSC), nacionalnih regulatora i ACER-a, osnovano je 4. ožujka 2021. godine kako bi provelo istragu incidenta.

Tako je jučer, nakon nekoliko mjeseci intenzivne i bliske suradnje svih uključenih strana, stručno povjerenstvo objavilo svoje Završno izvješće koje daje sveobuhvatan analitički pregled incidenta (uzroka i posljedica), te predlaže 22 preporuke za sprečavanje i ublažavanje posljedica sličnih događaji u budućnosti.

Cjelovito Završno izvješće zajedno s pripadajućim Privitkom izvješća, kao i Sažetak izvješća objavljeni su na web stranicama ENTSO/E, te na web stranicama ACER-a.