Vijesti

Objavljeno: 22.7.2022.

Članak 53. stavci 1. i 2. Uredbe komisije (EU) 2017/2195 od 23. studenog 2017. o uspostavljanju smjernica za električnu energiju uravnoteženja (dalje: Uredba EB GL ), propisuju obaveznu primjenu 15 - minutnog razdoblja obračuna odstupanja svim operatorima prijenosnih sustava, u svim područjima planiranja razmjene i osiguravanje da se sve granice tržišnih vremenskih jedinca poklapaju s granicama razdoblja obračuna odstupanja, u roku od 3 godine nakon stupanja na snagu Uredbe EB GL. 

Na temelju članka 62., Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je na 25. sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. srpnja 2022. godine donijela Odluku o davanju odobrenja Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.d.  za odstupanje od obveza propisanih člankom 53. Uredbe EB GL na razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2024. godine

Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.d. nalaže se da, u skladu s člankom 8. stavkom 4. Uredbe (EU) 2019/43 Europskog Parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o unutarnjem tržištuod 1. siječnja 2025. godine počne primjenjivati razdoblje obračuna odstupanja od 15 minuta.