Vijesti

Objavljeno: 1.4.2021.

Stupanjem na snagu Ugovora o priključenju solarne elektrane Kolarina na prijenosnu mrežu (broj N-65/20) od 25. siječnja 2021. godine osnovana je Posebna zona Kolarina.

Sukladno Pravilima o priključenja na prijenosnu mrežu HOPS d.o.o. je obvezan na svojim internetskim stranicama objaviti osnivanje posebne zone nakon sklapanja Ugovora o priključenju posebne zone na prijenosnu mrežu. 

Posebna zona, sukladno Uredbi o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu, predstavlja određeno zemljopisno područje unutar važećeg prostornog plana na kojem postoji interes više subjekata za priključenje na energetsku mrežu, kao sudionika posebne zone, te za koju postoji organizator posebne zone. Organizator posebne zone zastupa sudionike posebne zone pred operatorom prijenosnog sustava, odnosno HOPS-om. 

Nakon osnivanje Posebne zone Kolarina, HOPS  provodi postupak priključenja sudionika u Posebnoj zoni Kolarina sukladno sklopljenom Ugovoru o priključenju posebne zone na prijenosnu mrežu, Pravilima o priključenju i Metodologiji utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže.

Sve osnovne podatke o posebnoj zoni Kolarina možete pronaći na:

https://www.hops.hr/posebna-zona-kolarina