Vijesti

Objavljeno: 28.9.2021.

HOPS i ELES su prošli tjedan (22.09.2021 – 24.09.2021) posjetili predstavnici agencije Europske Komisije CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency) kako bi obišli i osobno se uvjerili u dosad završene radove na PCI (projekti od zajedničkog interesa EU) projektu iz područja naprednih mreža SINCRO.GRID.

Projekt SINCRO.GRID je dobio sufinanciranje u iznosu od 51 % prihvatljivih troškova temeljem Ugovora o darovnici sklopljenog u svibnju 2017. godine između četiri promotora projekta (SODO i ELES iz Slovenije te HEP-Operatora distribucijskog sustava i HOPS-a iz Hrvatske) te CINEA-e. Posjet je inicijalno planiran tijekom travnja 2020. godine, ali je zbog epidemiološke situacije odgođen za 2021. godinu. Predstavnici CINEA-e su obišli zgradu Nacionalnog dispečerskog centra (NDC-a) HOPS-a u Zagrebu gdje su im prezentirana izvedena tehnička rješenja za bitne okosnice projekta: DTR - dinamičko praćenje opterećenja dalekovoda, VCBCC – virtualnog prekograničnog kontrolnog centra za optimizaciju napona i jalove snage te svih nužnih zahvata na ICT sustavima koji su potrebni za uspostavu gore navedenih aplikativnih rješenja u sklopu postojećeg SCADA/EMS sustava. 

Nakon obilaska zgrade NDC-a, predstavnici CINEA-e su obišli i dvije transformatorske stanice: TS 220/110 kV Mraclin kraj Zagreba i TS 400/220/110 kV Melina kraj Rijeke u kojima su dograđene regulacijske prigušnice od 100 i 200 Mvar na naponskoj razini od 220 kV, koje služe kao izvršni elementi za optimizaciju napona i jalove snage u prijenosnoj mreži RH (a posljedično i Slovenije) te čijim se radom koordinira iz VCBCC sustava. Predstavnici CINEA-e su bili zadovoljni izvršenim radovima kao i danim objašnjenjima rada naprednih tehničkih rješenja, koja su po prvi puta primijenjena između dva operatora prijenosnog sustava. Predstavnici CINEA-e su najavili svoj novi dolazak u proljeće iduće godine, kada bi trebali biti dovršeni svi preostali radovi na projektu (puštanje u rad HOPS-ovog SVC-a Konjsko se očekuje u listopadu 2021. godine, te puštanje u rad ELES-ovog STATCOM-a Berićevo se očekuje u ožujku 2022. godine).