Vijesti

Objavljeno: 23.7.2021.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. u svrhu izrade Desetogodišnjeg plana razvoja hrvatske prijenosne mreže 2022.-2031. s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje poziva sve potencijalne korisnike prijenosne mreže da na adresu elektroničke pošte 10G-prikljucenja@hops.hr zaključno do 18. kolovoza 2021. godine dostave svoje planove priključenja na prijenosnu mrežu.

Temeljem zaprimljenih upita Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. donosi uputu o minimalno potrebnom sadržaju/opsegu podataka koji mora biti sastavni dio plana za priključenje, koji potencijalni korisnici mreže dostavljaju za pojedini objekt.

Poziv i obrazac možete preuzeti ovdje.