Vijesti

Objavljeno: 10.7.2020.

MARI i PICASSO implementacijski projekti operatora prijenosnih sustava na EU razini za uspostavljanje zajedničkih platformi za razmjenu energije uravnoteženja iz  mFRR i aFRR rezervi snage, u skladu s  člancima 20. i 21.  Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 оd 23. studenoga 2017. o uspostavljanju smjernica za električnu energiju uravnoteženja (Tekst značajan za EGP) (Uredba EB GL). 

Agencija za suradnju energetskih regulatora (engl. Agency for the Cooperation of Energy Regulators, ACER), 24. siječnja 2020. godine odobrila je provedbene okvire za obje platforme i njihove metodologije određivanja cijena, postavljajući regulatorni okvir za uspostavu platformi.

Projekti MARI i PICASSO u suradnji s udruženjem ENTSO-E, 13. srpnja 2020. godine organiziraju radionicu za sve uključene strane koja će obuhvatiti:

    - opće informacije o radu platformi, uključujući rok podnošenja ponuda i buduće praćenje i izvještavanje

   - informacije specifične za svaku platformu, poput općih procesa, funkcija za optimizaciju aktivacije, načela određivanja cijena i podnošenja ponuda.

Poveznica pomoću koje se možete prijaviti na radionicu je OVDJE

Nakon što se registrirate, dobit ćete potvrdni mail koji će sadržavati informacije kako se prijaviti na radionicu. 

Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju na: balancing-office@hops.hr.