Vijesti

Objavljeno: 26.8.2020.

FARCROSS je međunarodni projekt u okviru Programa Obzor 2020 u kojem, uz operatore prijenosnih sustava Austrije, Mađarske, BiH te Grčke, službeno sudjeluje i HOPS. Jedan od osnovnih ciljeva FARCROSS projekta je istražiti potencijal povećanja iznosa te bolje iskoristivosti prekograničnih kapaciteta s ciljem unaprjeđenja tržišta za unutar-dnevni i dan-unaprijed vremenski okvir. U svrhu ostvarenja navedenoga cilja predviđena je i ugradnja opreme za nadzor vodiča kako bi se podigla razina iskoristivosti prijenosne mreže te u konačnici povećali iznosi prekograničnih kapaciteta.

U lipnju 2020. godine, stručni tim HOPS-a, unutar kojega treba posebno izdvojiti specijalističke ekipe Prijenosnog područja Rijeka, uspješno je organizirao i proveo instalaciju senzora na dalekovodu DV 220kV Senj-Melina u suradnji s timovima partnera unutar Projekta - C&G, ROTECH, UM i LINEVISION. Ova je instalacija prva od ukupno četiri planirane u 4 države (Austrija, Mađarska, Hrvatska, Grčka), kojom prilikom će se na zagušenim internim i prekograničnim vodovima instalirati senzori kao dio demonstracijskih aktivnosti na ovom projektu. 

Svrha ove demonstracije je korištenje tehnologije dinamičkog utvrđivanja strujnih ograničenja dalekovoda (DLR – dynamic line rating) te analiza rezultata s ciljem povećanja i provjere izračunatih iznosa prekograničnih kapaciteta. 

Uzimajući u obzir izazovne zadatke koji slijede na ovom projektu, sasvim je očito da partnere na projektu očekuje značajan posao, a stručni tim HOPS-a se svakako raduje ostvarivanju ovih ambicioznih ciljeva.