Vijesti

Objavljeno: 3.7.2018.

HEP ODS, Distribucijsko područje Pula danas su pustili u rad rekonstruiranu trafostanicu 110/20 kV Turnina čime je završen strateški projekt prelaska elektrodistribucijske mreže grada Rovinja i okolice s pogonskog napona od 10 kV i 35 kV na napon od 20 kV.

Radovi na prijelazu terenske jedinice Rovinj na naponsku razinu od 20 kV završeni su krajem svibnja 2018. i obuhvatili su 134 trafostanice, 56 km nadzemnih vodova i 97 km podzemnih (kabelskih) vodova. Promjena naponske razine s 10 kV ili 35 kV na 20 kV izvedena je ukupno na više od 150 km mreže, a vrijednost investicije iznosi približno 18,5 milijuna kuna i njome je ostvarena sigurnija opskrba električnom energijom grada Rovinja i okolice.

Osim Rovinja s okolicom, u Istri su na napon od 20 kV u potpunosti prešli Buzet, Poreč i Pazin, te djelomično Pula i Labin. Za potrebe prelaska mreže na pogonski napon od 20 kV, od siječnja do kraja svibnja 2018. godine na području Rovinja izvedeni su radovi na rekonstrukciji TS 110/20 kV Turnina, pri čemu su se radovi u više navrata izvodili noću kako bi se što manje ugrozila sigurnost opskrbe kupaca električnom energijom, a glavni izvođač radova bila je tvrtka Končar.

Trafostanica Turnina zajednički je objekt HEP ODS-a i HOPS-a, a na svečanosti su osim predstavnika vlasnika sudjelovali i izvođača radova te predstavnici Istarske županije, Grada Rovinja i okolnih jedinica lokalne samouprave.