Vijesti

Objavljeno: 14.1.2021.

Za dan 14.1.2021. godine došlo je do tehničkih problema prilikom odvijanja algoritma mehanizma povezivanja tržišta (engl. Market Coupling) koji su rezultirali razdvajanjem tržišta te su kao posljedica tih izvanrednih okolnosti, cijene CROPEX DA tržišta bile privremeno nedostupne te su iste objavljene s kašnjenjem.

Iz gore navedenih razloga primijenit će se čl. 32. st. 8. Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava (POUEES, HOPS 11/2019) te čl. 2. st. 2. Priloga 1. POUESS-a zbog privremene nedostupnosti cijene CROPEX DA za izračun jedinične cijene odstupanja odnosno, zbog privremene nedostupnosti cijena na CROPEX DA tržištu prilikom određivanja jedinične cijene odstupanja, kao i granične referentne cijene energije uravnoteženja od dominantnog pružatelja  umjesto cijene s CROPEX DA tržišta koristiti će se aritmetička sredina cijena tržišta za dan unaprijed ostvarenih na slovenskoj (BSP) i mađarskoj (HUPX) regionalnoj burze električne energije  (SIPX+HUPX)/2.

Više informacija može se pronaći na:

https://www.cropex.hr/hr/obavijesti-o-tr%C5%BEi%C5%A1tu/744-day-ahead-further-information-on-the-partial-decoupling.html