Vijesti

Objavljeno: 13.10.2021.

SVC Konjsko je trenutno najsnažniji i najsuvremeniji uređaj za dinamičku regulaciju napona i jalove snage u ovom dijelu Europe. Postrojenje će omogućiti aktivno upravljanje tokovima jalove snage u južnom dijelu hrvatske prijenosne mreže, koji je trenutno najugroženiji dio po pitanju previsokih iznosa napona.

Predstavnici HOPS-a, Siemens Energy-a i Končar-KET-a nazočili su završetku radova na izgradnji postrojenja statičkog kompenzatora (SVC) u TS 400/220/110 Konjsko neposredno prije njegovog puštanja u probni rad. 

Ugovor za isporuku ovog suvremenog uređaja sklopljen je u studenom 2019. godine sa Siemens Energy, a obuhvatio je izradu dokumentacije za proizvodnju, samu proizvodnju te transport, ugradnju i puštanje u pogon SVC postrojenja snage 250 Mvar-a. Vrijednost navedenog Ugovora iznosi 104,9 milijuna kuna s rokom izvršenja od 24 mjeseca. Dovršetkom  projektnih aktivnosti, što se očekuje kroz mjesec dana, završit će implementacija SINCRO.GRID projekta u Hrvatskoj.

Projekt naprednih mreža SINCRO.GRID nastao je dugogodišnjom suradnjom hrvatskih i slovenskih operatora prijenosnih i distribucijskih sustava (ELES, HOPS, HEP-ODS, SODO). Cilj projekta je rješavanje izazova u vođenju elektroenergetskog sustava i otklanjanju zagušenja u elektroenergetskoj mreži, čime se omogućuje prihvatljiva razina sigurnosti rada EES-a i osiguravaju preduvjeti za prihvat novih OIE.

Upravljanje tokovima jalove snage neposredno pridonosi regulaciji iznosa napona čime se poboljšava kvaliteta napona u elektroenergetskom sustavu i povećava sigurnost opskrbe kupaca na širem području.