Vijesti

Objavljeno: 14.6.2018.

Nominiranim operatorima tržišta električne energije (engl. Nominated Electricity Market Operators - NEMOs) i operatorima prijenosnih sustava zadovoljstvo je objaviti kako je XBID uspješno pokrenut u utorak 12. lipnja. Prve isporuke postignute su u srijedu 13. lipnja. To predstavlja značajan trenutak u projektu, kojemu je prethodilo sedam godina složenog i intenzivnog razvoja i ispitivanja.

Obilježavanjem važnog koraka prema stvaranju jedinstvenog europskog unutardnevnog tržišta, početak rada zajedno s 10 lokalnih implementacijskih projekata osigurava kontinuirano trgovanje električnom energijom diljem sljedećih zemalja: Austrije, Belgije, Danske, Estonije, Finske, Francuske, Latvije, Litve, Nizozemske, Norveške, Njemačke, Portugala, Španjolske i Švedske. Većina ostalih europskih zemalja trebala bi sudjelovati u tzv. drugom valu XBID-a, s planiranim početkom rada 2019. godine.

Nakon početnog trgovanja u utorak i srijedu, projektne stranke očekuju povećanje prilika za trgovanje budući da je XBID uveo princip zajedničke unutardnevne knjige naloga. XBID spaja cijelo europsko unutardnevno kontinuirano tržište i upotpunjava postojeće tržište dan unaprijed.
XBID rješenje temelji se na zajedničkom informatičkom sustavu s jednom zajedničkom knjigom naloga (engl. Shared Order Book - SOB), modulom za upravljanje kapacitetima (engl. Capacity Management Module - CMM) i modulom za prijenos (engl. Shipping Module - SM). Omogućuje da se nalozi koje su sudionici na tržištu unijeli za kontinuirano uparivanje u jednoj zoni trgovanja upare s nalozima koje su, slično tako, postavili sudionici na tržištu u bilo kojoj drugoj zoni trgovanja koja je unutar dosega XBID rješenja, uz uvjet da je prijenosni kapacitet dostupan. Unutardnevno rješenje podržava kako eksplicitnu dodjelu na granici između njemačke i francuske zone trgovanja (po zahtjevu odgovarajućih nacionalnih regulatornih agencija), tako i implicitno kontinuirano trgovanje na svim granicama između zona trgovanja koje sudjeluju u tzv. prvom valu XBID-a. Ono je u skladu s ciljanim EU modelom za jedinstveno unutardnevno tržište.

Unutardnevno tržišno povezivanje cijele Europe ključna je sastavnica za dovršavanje europskog unutarnjeg tržišta energije. Uslijed rastućeg udjela varijabilne proizvodnje u ukupnoj europskoj proizvodnji električne energije, povezivanje unutardnevnih tržišta prekograničnim trgovanjem sve je važniji alat tržišnih sudionika za zadržavanje njihovih tržišnih pozicija uravnoteženima. Kako se unutardnevno tržište bude razvijalo, omogućit će povećanu optimizaciju korištenja proizvodnih jedinica - poglavito varijabilnih obnovljivih izvora energije (engl. Renewable Energy Sources - RES) - i omogućit će i razvoj proizvoda upravljive potrošnje. To će također dovesti do povećanja društvene dobrobiti. Svrha je XBID inicijative povećati ukupnu učinkovitost unutardnevnog trgovanja.
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) uključen je u projekt u okviru XBID AS pristupne grupe (engl. Accession Stream), koja predstavlja inicijativu sudionika XBID projekta, s ciljem proširenja projekta na ostale zemlje članice i nečlanice EU, u skladu s odredbama Uredbe CACM, a operativne pripreme za priključivanje provodi u okviru lokalnog implementacijskog projekta, tzv. LIP 15, kojem se priključio u kolovozu 2017. g., s hrvatsko-slovenskom i hrvatsko-mađarskom granicom između zona trgovanja. Od 12. lipnja 2018. godine HOPS je i službeno punopravni, ali neoperativni član XBID projekta.

EN verzija