Vijesti

Objavljeno: 3.12.2018.

SIREN (Smart Integration of RENewables) je trogodišnji znanstveni projekt (1.12.2015. do 30.11.2018.) kojeg su financirali HOPS (Hrvatski operator prijenosnog sustava) i Hrvatska zaklada za znanost. Ukupna vrijednost projekta je 2 milijuna kuna.

Jedan dio projekta SIREN bio je usmjeren na prilagođavanje trenutnih i razvoj novih strategija upravljanja prijenosnom mrežom HOPS-a. Razmotrene su značajke pogona vjetroelektrana u priobalju RH te njihova očekivana proizvodnja i utjecaj nesigurnih parametara na pogon sustava. Izvršena je ocjena dostatnosti kapaciteta prijenosne mreže i proizvodnih jedinica u svrhu određivanja zahtjeva fleksibilnosti u raznim pogonskim točkama.

Drugi dio projekta razmatrao je potencijal spremnika energije u prijenosnoj mreži. Osim konvencionalnih spremnika poput reverzibilnih hidroelektrana, u razmatranje je uzeta primjena baterijskih spremnika energije i zamašnjaka, a dan je pregled i svih ostalih tehnologija spremnika energije i njihova primjenjivost u prijenosnoj mreži. Razmotrena je cijena spremnika energije i ekonomska opravdanost investicija. Također je istražen postojeći regulatorni okvir za integraciju spremnika energije u prijenosnu mrežu i daljnji koraci nužni za daljnju integraciju.

Projekt H2020 u okviru CROSSBOW projekta svojevrsni je nastavak SIREN-a, u čiji je rad HOPS također aktivno uključen.
Zadnji dan projekta 30.11.2018. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva organizirana je diseminacija projekta koja je uključivala prezentacije radova izrađenih u okviru projekta SIREN i demonstraciju iz sredstava projekta novoopremljenog Smart Grid laboratorija.