Mrežni kodeksi

Nije pronađena niti jedna objava.

Javna savjetovanja temeljem Uredbe Komisije (EU) 2017/2196 od 24. studenog 2017.g. o uspostavljanju mrežnog kodeksa za poremećeni pogon i ponovnu uspostavu elektroenergetskih sustava

      Objavljeno: 6.11.2019.g.

  • Temeljem zahtjeva Hrvatske energetske regulatorne agencije za otklanjanjem nedostataka na prvotno dostavljeni prijedlog Pravila za obustavu i ponovno pokretanje tržišnih aktivnosti, HOPS ponovno provodi javno savjetovanje vezano uz prijedlog Pravila za obustavu i ponovno pokretanje tržišnih aktivnosti, u skladu s člankom 36(1) Uredbe Komisije (EU) 2017/2196 оd 24. studenoga 2017.g. o uspostavljanju mrežnog kodeksa za poremećeni pogon i ponovnu uspostavu elektroenergetskih sustava.

Rok za podnošenje primjedbi na prijedlog je 13.10.2019.g.

Primjedbe se mogu dostaviti elektroničkim putem ovdje dostavom obrasca Obrazac za primjedbe-Pravila za obustavu i ponovno pokretanje tržišnih aktivnosti 

Objavljeno: 13.9.2019.g.


Rok za podnošenje primjedbi na prijedlog je 11.11.2018.g. 

Primjedbe se mogu dostaviti elektroničkim putem ovdje dostavom obrasca Obrazac za primjedbe - Pravila za obustavu i ponovno pokretanje tržišnih aktivnosti.

Objavljeno: 1.10.2018.g.

Rok za podnošenje primjedbi na prijedlog je 11.11.2018.g.

Primjedbe se mogu dostaviti elektroničkim putem ovdje dostavom obrasca Obrazac za primjedbe - Pravila za obračun u slučaju obustave tržišnih aktivnosti.

Objavljeno: 1.10.2018.g.

Rok za podnošenje primjedbi na prijedlog je 10.10.2018.g.

Primjedbe se mogu dostaviti elektroničkim putem ovdje dostavom obrasca Obrazac za primjedbe - Uvjeti za rad kao pružatelj usluge obrane sustava na ugovornoj osnovi.

Objavljeno: 5.9.2018.g.

Rok za podnošenje primjedbi na prijedlog je 10.10.2018.g.

Primjedbe se mogu dostaviti elektroničkim putem ovdje dostavom obrasca Obrazac za primjedbe - Uvjeti za rad kao pružatelj usluge ponovne uspostave sustava na ugovornoj osnovi.

       Objavljeno: 5.9.2018.g.

Javna savjetovanja temeljem Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 оd 2. kolovoza 2017.g. o uspostavljanju smjernica za pogon elektroenergetskog prijenosnog sustava

Rok za podnošenje primjedbi na prijedlog je 27.3.2019.g.

Primjedbe se mogu dostaviti elektroničkim putem ovdje dostavom obrasca Obrazac za primjedbe - Pravila dimenzioniranja FRR-a u LFC bloku SHB.

Objavljeno: 26.2.2019.g.

Rok za podnošenje primjedbi na prijedlog je 27.3.2019.g.

Primjedbe se mogu dostaviti elektroničkim putem ovdje dostavom obrasca Obrazac za primjedbe - Koordinacijske mjere za smanjenje FRCE-a u LFC bloku SHB.

Objavljeno: 26.2.2019.g.

Rok za podnošenje primjedbi na prijedlog je 27.3.2019.g.

Primjedbe se mogu dostaviti elektroničkim putem ovdje dostavom obrasca Obrazac za primjedbe - Mjere za smanjenje FRCE-a zahtijevanjem promjena proizvodnje ili potrošnje djelatne snage proizvodnih modula ili postrojenja kupca u LFC bloku SHB.

Objavljeno: 26.2.2019.g.

ENTSO-E Active Library dostupan je ovdje.