Zaposlenici

Struktura zaposlenih radnika


Zaposleni radnici po stručnoj spremi



Zaposleni radnici po godinama života


Na dan 31.12.2021.g. u HOPS-u je zaposleno 1.149 radnika.