Zaposlenici

Struktura zaposlenih radnika

Zaposleni radnici po stručnoj spremi


Zaposleni radnici po godinama života


Na dan 23.4.2021. u HOPS-u je zaposleno 1.143 radnika.