Jednostavne nabave

Na ovoj stranici Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. objavljuje informacije o pokrenutim postupcima jednostavne nabave koji se provode u skladu s Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave (Pročišćeni tekst od 1. veljače 2022. godine).

Cjelokupnu dokumentaciju postupaka jednostavne nabave zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti putem poveznice na naziv predmeta nabave u nastavku. 

  • Datum objave: 25.3.2022.
  • Rok za dostavu ponuda: 05.04.2022. do 10:00
  • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
  • Predmet nabave: Radna kolica za bravarski alat