Jednostavne nabave

Na ovoj stranici Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. objavljuje informacije o pokrenutim postupcima jednostavne nabave, koji se provode u skladu s Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave u Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o.

Cjelokupnu dokumentaciju postupaka jednostavne nabave zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti putem poveznice na naziv predmeta nabave u nastavku. 

  • Datum objave: 30.7.2021.
  • Rok za dostavu ponuda: 09.08.2021. do 12:00
  • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
  • Predmet nabave: Nabava DXN DC-AC izmjenjivača