Javne nabave

Na ovoj stranici Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. objavljuje osnovne informacije o pokrenutima postupcima javne nabave, koji se provode u skladu sa ZJN 2016. Cjelokupnu dokumentaciju postupaka javne nabave zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti putem poveznice na broj objave u EOJN u nastavku.

 • Datum slanja objave u EOJN: 29.12.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Zamjena oštećenog transformatora 110_30 kV, 60 MVA, -T3 u TS Jarun
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0052168
 • Datum slanja objave u EOJN: 30.12.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Sektor za poslovnu integraciju
 • Predmet nabave: Servis i održavanje klimatizacijskih sustava u objektima
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0052453
 • Datum slanja objave u EOJN: 30.12.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Sektor za poslovnu integraciju
 • Predmet nabave: Migracija i održavanje uređaja za snimanje govora
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0052470
 • Datum slanja objave u EOJN: 30.12.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Nadzor kontrole kvalitete visokonaponske sklopne opreme i odvodnika prenapona Grupa 1. Prekidači Grupa 2. Rastavljači Grupa 3. Odvodnici prenapona
 • Broj objave u EOJN: 22/S 0F5-0052319
 • Datum slanja objave u EOJN: 27.12.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Usluga QC nadzora i kontrole tehničkih karakteristika energetskih transformatora
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0051295
 • Datum slanja objave u EOJN: 21.12.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Usluga hortikulturnog uređenja zelenih površina, grupa 9, 14, 19, 24, 29, 34
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0050768
 • Datum slanja objave u EOJN: 24.11.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Rekonstrukcija podsustava istosmjernog razvoda i napajanja 220 V u TS PrP-a Zagreb
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0046902
 • Datum slanja objave u EOJN: 24.11.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Zamjena podsustava pomoćnih napajanja 48 V DC
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0046898
 • Datum slanja objave u EOJN: 22.11.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Vraćanje u tehnički ispravno i funkcionalno stanje postrojenja 110 kV u TS 110_30_20 kV Jarun
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0046345
 • Datum slanja objave u EOJN: 22.11.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Prilagodba priključka transformatora -T2 400_110_31,5 kV, 300 MVA u TS 400_110_30 kV Tumbri
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0046446