Javne nabave

Na ovoj stranici Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. objavljuje osnovne informacije o pokrenutima postupcima javne nabave, koji se provode u skladu sa ZJN 2016. Cjelokupnu dokumentaciju postupaka javne nabave zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti putem poveznice na broj objave u EOJN u nastavku.

 • Datum slanja objave u EOJN: 31.12.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Osijek
 • Predmet nabave: Nabava adaptiranog traktora za šumarstvo s priključcima i traktorske sitnilice za probijanje i održavanje
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0047866
 • Datum slanja objave u EOJN: 30.12.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: ODRŽAVANJE HIDRAULIČNIH PLATFORMI I DIZALICA NA TERETNIM VOZILIMA, GRUPA 1 - USLUGE SERVISA I POPRAVKA HIDRAULIČNIH PLATFORMI I DIZALICA
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0047535
 • Datum slanja objave u EOJN: 28.12.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: REKONSTRUKCIJA PODSUSTAVA ISTOSMJERNOG RAZVODA I NAPAJANJA 220V, 48V I IZMJENIČNOG RAZVODA 0,4 KV ZA 220 KV I 110 KV POSTROJENJE TE 220-110 KV PLOMIN
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0047116
 • Datum slanja objave u EOJN: 30.12.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Osijek
 • Predmet nabave: TS Donji Miholjac, izmještanje mjernih transformatora
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0047497
 • Datum slanja objave u EOJN: 30.12.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Osijek
 • Predmet nabave: TS Slatina, izmještanje mjernih transformatora 35 kV
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0047501
 • Datum slanja objave u EOJN: 30.12.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Osijek
 • Predmet nabave: TS Valpovo, izmještanje mjernih transformatora 35 kV
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0047509
 • Datum slanja objave u EOJN: 28.12.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Rekonstrukcija 110 kV postrojenja u TS 110_35 kV KTE Jertovec
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0047151
 • Datum slanja objave u EOJN: 22.12.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: IZGRADNJA SKLADIŠNE HALE U TS PEHLIN
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0046471
 • Datum slanja objave u EOJN: 16.12.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: Pružanje zaštitarskih usluga, Grupa 3 - Pružanje zaštitarskih usluga za PrP Split
 • Broj objave u EOJN: 2021/S F22-0045486
 • Datum slanja objave u EOJN: 16.12.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: REVITALIZACIJA SEKUNDARNE OPREME 110 KV POSTROJENJA U TS DUNAT
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0045555