Javne nabave

Na ovoj stranici Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. objavljuje osnovne informacije o pokrenutima postupcima javne nabave, koji se provode u skladu sa ZJN 2016. Cjelokupnu dokumentaciju postupaka javne nabave zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti putem poveznice na broj objave u EOJN u nastavku.

 • Datum slanja objave u EOJN: 31.5.2023.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: Pregled (servis), ispitivanje vatrodojavnih sustava i stabilnih sustava za gašenje Grupa 2 Pregled (servis), ispitivanje vatrodojavnih sustava i stabilnih sustava za gašenje za PrP Split
 • Broj objave u EOJN: 2023/S 0F5-0023326
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.5.2023.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Osijek
 • Predmet nabave: Usluge čišćenja poslovnih prostora HOPS-a (uključuje i prostore TS), Grupa 1. Usluge čišćenja poslovnih prostora HOPS-a (uključuje i prostore TS) za potrebe PrP Osijek
 • Broj objave u EOJN: 2023/S 0F5-0023238
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.5.2023.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: Izrada idejnog rješenja i glavnog projekta zamjene 220 kV prekidača u RP 220 kV HE Zakučac
 • Broj objave u EOJN: 2023/S 0F5-0023402
 • Datum slanja objave u EOJN: 26.5.2023.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: ISPORUKA I UGRADNJA KLIMA UREĐAJA GRUPA 1 - Isporuka i ugradnja klima uređaja
 • Broj objave u EOJN: 2023/S 0F5-0022982
 • Datum slanja objave u EOJN: 26.5.2023.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: SREDSTVA ZA OSIGURANJE MJESTA RADA GRUPA 1 - Sredstva za osiguranje mjesta rada (izolacijske motke, indikatori napona, užad za uzemljenje
 • Broj objave u EOJN: 2023/S 0F5-0022916
 • Datum slanja objave u EOJN: 23.5.2023.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Zamjena oštećenog transformatora 110_30 kV, 60 MVA, -T3 u TS Jarun
 • Broj objave u EOJN: 2023/S 0F5-0022300
 • Datum slanja objave u EOJN: 24.5.2023.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: Servis vatrogasnih aparata, Grupa 2 - Servis i pregled vatrogasnih aparata za PrP Split
 • Broj objave u EOJN: 2023/S 0F5-0022366
 • Datum slanja objave u EOJN: 19.5.2023.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Nabava rezervnih dijelova za VN opremu, Grupa 4 - Dijelovi za transformatore
 • Broj objave u EOJN: 2023/S 0F5-0021841
 • Datum slanja objave u EOJN: 12.5.2023.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: Održavanje dalekovoda prema stanju
 • Broj objave u EOJN: 2023/S 0F5-0020882
 • Datum slanja objave u EOJN: 28.4.2023.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Zamjena ventilatora na transformatoru -T2 u TS Jarun
 • Broj objave u EOJN: 2023/S 0F5-0018792