Javne nabave

Na ovoj stranici Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. objavljuje osnovne informacije o pokrenutima postupcima javne nabave, koji se provode u skladu sa ZJN 2016. Cjelokupnu dokumentaciju postupaka javne nabave zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti putem poveznice na broj objave u EOJN u nastavku.

 • Datum slanja objave u EOJN: 11.6.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: Održavanje osobnih motornih vozila u garantnom roku marke Opel, Grupa 8-Održavanje vozila marke Opel za PrP Split
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0022433
 • Datum slanja objave u EOJN: 11.6.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Sektor za ekonomske, pravne, kadrovske i opće poslove
 • Predmet nabave: Pružanje pravnih usluga kod primjene elektroenergetskih propisa
 • Broj objave u EOJN: 2021/S F22-0022436
 • Datum slanja objave u EOJN: 7.6.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Revitalizacija sekundarne opreme 110 kV postrojenja u TS Butoniga
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0021746
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.5.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Osijek
 • Predmet nabave: Isporuka spojne i ovjesne opreme, izolatorskih lanaca, provodnih izolatora, Grupa 2. Isporuka spojne i ovjesne opreme, izolatorskih lanaca, provodnih izolatora za PrP Osijek
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0021019
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.5.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Osijek
 • Predmet nabave: Dijagnostičko ispitivanje energetskih transformatora, mjernih transformatora i odvodnika prenapona Grupa 7. Ispitivanje energetskih transformatora, mjernih transformatora i prekidača za PrP Osijek
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0021094
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.5.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: Servis agregata, Grupa 3-Servis i održavanje elektroagregata za PrP Split
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0021007
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.5.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: Sredstva za osiguranje mjesta rada Grupa 3 Sredstva za osiguranje mjesta rada za PrP Split
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0021080
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.5.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: ISPORUKA I UGRADNJA KLIMA UREĐAJA GRUPA 1- ISPORUKA I UGRADNJA KLIMA UREĐAJA ZA PRP RIJEKA
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0021018
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.5.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Osijek
 • Predmet nabave: TS 110/35 kV Vukovar - rekonstrukcija sustava napajanja
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0021061
 • Datum slanja objave u EOJN: 24.5.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Osijek
 • Predmet nabave: Uređenje trasa dalekovoda 110 kV, 220 kV i 400 kV, Grupa 2. Uređenje trasa dalekovoda 110 kV, 220 kV i 400 kV Prijenosnog područja Osijek
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0020295