Javne nabave

Na ovoj stranici Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. objavljuje osnovne informacije o pokrenutima postupcima javne nabave, koji se provode u skladu sa ZJN 2016. Cjelokupnu dokumentaciju postupaka javne nabave zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti putem poveznice na broj objave u EOJN u nastavku.

 • Datum slanja objave u EOJN: 31.5.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: Popravak GIS 110 kV u RP Đale
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0021924
 • Datum slanja objave u EOJN: 21.6.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Osijek
 • Predmet nabave: Usluge čišćenja poslovnih prostora HOPS-a (uključuje i prostore TS), Grupa 7. Usluge čiščenja prostora TS PrP Osijek
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0024637
 • Datum slanja objave u EOJN: 9.6.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Preventivno i korektivno održavanje sustava besprekidnog napajanja MC Žerjavinec
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0023434
 • Datum slanja objave u EOJN: 7.6.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Zamjena uzdužne diferencijalne zaštite DV 400 kV Krško 1 i 2 u TS Tumbri
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0022938
 • Datum slanja objave u EOJN: 3.6.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Usluge čišćenja poslovnih prostora HOPS-a (uključuje i prostore TS), grupa 4. Čišćenje trafostanica Prijenosnog područja Zagreb
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0022562
 • Datum slanja objave u EOJN: 20.5.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: SISTEMATSKI PREGLEDI RADNIKA; GRUPA 1 - SISTEMATSKI ZDRAVSTVENI PREGLEDI ZA RADNIKE PRP-A
 • Broj objave u EOJN: 2022/S F22-0020740
 • Datum slanja objave u EOJN: 12.5.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Usluga hortikulturnog uređenja zelenih površina, grupa 4. Hortikulturno uređenje trafostanica Prijenosnog područja Zagreb
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0019588
 • Datum slanja objave u EOJN: 28.4.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Zamjena uzdužne diferencijalne zaštite DV 400 kV Melina u TS Tumbri
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0017680
 • Datum slanja objave u EOJN: 11.4.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: ZAMJENA UREĐAJA RELEJNE ZAŠTITE NA VODNOM POLJU 400KV VELEBIT, TUMBRI I SPOJNOM POLJU U TS MELINA
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0014748
 • Datum slanja objave u EOJN: 7.4.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: USLUGA ČIŠĆENJA POSLOVNIH PROSTORA HOPS-A (UKLJUČUJE I PROSTORE TS) GRUPA 1-USLUGE ČIŠĆENJA POSLOVNIH PROSTORA HOPS-A (UKLJUČUJE I PROSTORE TS) U PRP RIJEKA
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0014230