Javne nabave

Na ovoj stranici Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. objavljuje osnovne informacije o pokrenutima postupcima javne nabave, koji se provode u skladu sa ZJN 2016. Cjelokupnu dokumentaciju postupaka javne nabave zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti putem poveznice na broj objave u EOJN u nastavku.

 • Datum slanja objave u EOJN: 4.10.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA I DEZINFEKCIJA; Grupa 1: Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija poslovnih zgrada i postrojenja Prijenosnog Područja Rijeka
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0039041
 • Datum slanja objave u EOJN: 28.9.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Nabava i ugradnja opreme zaštite, upravljanja i nadzora te ugradnja opreme pomoćnih sustava napajanja u KK Konjin
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0038360
 • Datum slanja objave u EOJN: 9.9.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Izrada glavnog i izvedbenog projekta zamjene opreme vanjskog postrojenja 110 kV u TS 110/20 kV Petrinja
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0035878
 • Datum slanja objave u EOJN: 5.9.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Prilagodni građevinski i elektromontažni radovi priključka transformatora -T2 u TS 110/30/20 kV Jarun
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0035252
 • Datum slanja objave u EOJN: 24.8.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: REVITALIZACIJA SEKUNDARNE OPREME U POSTROJENJU 220 KV PLOMIN
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0033831
 • Datum slanja objave u EOJN: 18.8.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Polaganje podzemnih dionica kabelskih veza 110 kV Krk - Cres, Cres - Lošinj i revitalizacija kabelskih kućica Mali Bok, Merag, Osor 1 i Osor 2 (3001-M-33/22)
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0033102
 • Datum slanja objave u EOJN: 17.8.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: IZRADA PRIOBALNE ZAŠTITE KABELSKE VEZE 110 KV KRK (MALI BOK) – CRES (MERAG),
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0032967
 • Datum slanja objave u EOJN: 10.8.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: RADOVI NA ZAMJENI POSTOJEĆIH VODIČA S VISOKOTEMPERATURNIM VODIČIMA NA DV 110KV MATULJI-LOVRAN I DV110KV LOVRAN-PLOMIN
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0032366
 • Datum slanja objave u EOJN: 26.7.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: IZRADA PRIOBALNE ZAŠTITE KABELSKE VEZE 110 KV CRES (OSOR 1) – LOŠINJ (OSOR 2)
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0030327
 • Datum slanja objave u EOJN: 15.7.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Izrada izvedbenog projekta revitalizacije DV 110 kV Krk-Lošinj
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0028566