Javne nabave

Na ovoj stranici Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. objavljuje osnovne informacije o pokrenutima postupcima javne nabave, koji se provode u skladu sa ZJN 2016. Cjelokupnu dokumentaciju postupaka javne nabave zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti putem poveznice na broj objave u EOJN u nastavku.

 • Datum slanja objave u EOJN: 5.7.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: IZRADA PRIOBALNE ZAŠTITE KABELSKE VEZE 110 KV KRK (MALI BOK) – CRES (MERAG) Evidencijski broj nabave: 3001-M-30/22
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0026402
 • Datum slanja objave u EOJN: 20.5.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: SISTEMATSKI PREGLEDI RADNIKA; GRUPA 1 - SISTEMATSKI ZDRAVSTVENI PREGLEDI ZA RADNIKE PRP-A
 • Broj objave u EOJN: 2022/S F22-0020740
 • Datum slanja objave u EOJN: 11.4.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: ZAMJENA UREĐAJA RELEJNE ZAŠTITE NA VODNOM POLJU 400KV VELEBIT, TUMBRI I SPOJNOM POLJU U TS MELINA
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0014748
 • Datum slanja objave u EOJN: 7.4.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: USLUGA ČIŠĆENJA POSLOVNIH PROSTORA HOPS-A (UKLJUČUJE I PROSTORE TS) GRUPA 1-USLUGE ČIŠĆENJA POSLOVNIH PROSTORA HOPS-A (UKLJUČUJE I PROSTORE TS) U PRP RIJEKA
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0014230
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.3.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: PREGLED (SERVIS), ISPITIVANJE VATRODOJAVNIH SUSTAVA I STABILNIH SUSTAVA ZA GAŠENJE; Grupa 1 - Servis i ispitivanje stabilnih sustava za gašenje požara u objektima PrP-a Rijeka
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0013141
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.3.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: MJERNA OPREMA ZA USKLAĐENJE MJERNIH MJESTA U SKLADU S TEHNIČKIM PRAVILIMA
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0013044
 • Datum slanja objave u EOJN: 18.2.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Isporuka spojne i ovjesne opreme, izolatorskih lanaca, provodnih izolatora, grupa 9 - Nabava izolatora
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0007060
 • Datum slanja objave u EOJN: 29.11.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: REVITALIZACIJA SEKUNDARNE OPREME 110 KV POSTROJENJA U TS LIČKI OSIK
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0043123
 • Datum slanja objave u EOJN: 19.11.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Zamjena elektromontažne opreme na DV 220 kV TE Sisak - Mraclin II
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0041842
 • Datum slanja objave u EOJN: 9.11.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Zamjena autotransformatora 400-110-31,5 kV, 300 MVA u TS 400-110-30 kV Tumbri
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0040645