Javne nabave

Na ovoj stranici Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. objavljuje osnovne informacije o pokrenutima postupcima javne nabave, koji se provode u skladu sa ZJN 2016. Cjelokupnu dokumentaciju postupaka javne nabave zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti putem poveznice na broj objave u EOJN u nastavku.

 • Datum slanja objave u EOJN: 26.10.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Pregled (servis), ispitivanje vatrodojavnih sustava i stabilnih sustava za gašenje, grupa 4 - Pregled (servis) ispitivanje vatrodojavnih sustava i sustava za gašenje PrP Zagreb
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0042678
 • Datum slanja objave u EOJN: 5.10.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Usluge čišćenja poslovnih prostora HOPS-a (uključuje i prostore TS), grupa 9, 14, 19, 24, 29
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0039248
 • Datum slanja objave u EOJN: 19.11.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Zamjena elektromontažne opreme na DV 220 kV TE Sisak - Mraclin II
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0041842
 • Datum slanja objave u EOJN: 9.11.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Zamjena autotransformatora 400-110-31,5 kV, 300 MVA u TS 400-110-30 kV Tumbri
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0040645
 • Datum slanja objave u EOJN: 2.11.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Rekonstrukcija sustava tehničke zaštite u TS Mraclin - prva faza
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0039747
 • Datum slanja objave u EOJN: 29.10.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Rekonstrukcija sustava besprekidnog napajanja 400 V, 50 Hz i istosmjernog razvoda i napajanja -48 V u NDC Zagreb
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0039359
 • Datum slanja objave u EOJN: 22.10.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Rekonstrukcija podsustava istosmjernog razvoda i napajanja 220 V i 48 V u TS Trpimirova
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0038363
 • Datum slanja objave u EOJN: 21.10.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Zamjena podsustava pomoćnih napajanja 48 V DC
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0038219
 • Datum slanja objave u EOJN: 8.5.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Uređenje obračunskih mjernih mjesta
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0018015
 • Datum slanja objave u EOJN: 6.5.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Nabava elektromaterijala, sitnog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe održavanja elektroenergetskih postrojenja, grupa 4. Elektromaterijal za potrebe PrP-a Zagreb
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0017736