Javne nabave

Na ovoj stranici Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. objavljuje osnovne informacije o pokrenutima postupcima javne nabave, koji se provode u skladu sa ZJN 2016. Cjelokupnu dokumentaciju postupaka javne nabave zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti putem poveznice na broj objave u EOJN u nastavku.

 • Datum slanja objave u EOJN: 5.5.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Izrada glavnog i izvedbenog projekta za zamjenu sklopne opreme 400 kV postrojenja u TS 400_110_30 kV Tumbri
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0017456
 • Datum slanja objave u EOJN: 5.5.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Rekonstrukcija podsustava pomoćnih napajanja 220 V DC u TS Mlinovac i TS Sopot
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0017440
 • Datum slanja objave u EOJN: 4.5.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Izrada glavnog projekta rekonstrukcije 110 kV postrojenja TE Sisak
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0017399
 • Datum slanja objave u EOJN: 30.4.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju postrojenja 110 kV u HE Čakovec
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0017195
 • Datum slanja objave u EOJN: 30.4.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Zamjena podsustava razvoda i napajanja 48 V DC u TS PrP-a Zagreb
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0017180
 • Datum slanja objave u EOJN: 24.4.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: 400_110_30 KV transformator za TS Tumbri
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0016277
 • Datum slanja objave u EOJN: 24.4.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Servis i održavanje klimatizacijskih sustava u objektima, grupa 4. Servis i popravak centralnih jedinica klime
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0016288
 • Datum slanja objave u EOJN: 18.2.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: ISPORUKA I UGRADNJA KLIMA UREĐAJA, Grupa 4 - SPLIT KLIMA UREĐAJI ZA TS PrP-a ZAGREB
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0007022
 • Datum slanja objave u EOJN: 14.2.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Pribor i rezervni dijelovi za računala, grupa 4. Pribor i rezervni dijelovi za računala Prijenosnog područja Zagreb
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0006717
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.12.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Oprema za proširenje i modifikaciju sustava napajanja 0,4 kV 50 Hz besprekidno i -48 V DC u NDC Zagreb
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0051183