Javne nabave

Na ovoj stranici Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. objavljuje osnovne informacije o pokrenutima postupcima javne nabave, koji se provode u skladu sa ZJN 2016. Cjelokupnu dokumentaciju postupaka javne nabave zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti putem poveznice na broj objave u EOJN u nastavku.

 • Datum slanja objave u EOJN: 7.4.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: USLUGA ČIŠĆENJA POSLOVNIH PROSTORA HOPS-A (UKLJUČUJE I PROSTORE TS) GRUPA 1-USLUGE ČIŠĆENJA POSLOVNIH PROSTORA HOPS-A (UKLJUČUJE I PROSTORE TS) U PRP RIJEKA
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0014230
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.3.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: PREGLED (SERVIS), ISPITIVANJE VATRODOJAVNIH SUSTAVA I STABILNIH SUSTAVA ZA GAŠENJE; Grupa 1 - Servis i ispitivanje stabilnih sustava za gašenje požara u objektima PrP-a Rijeka
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0013141
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.3.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: MJERNA OPREMA ZA USKLAĐENJE MJERNIH MJESTA U SKLADU S TEHNIČKIM PRAVILIMA
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0013044
 • Datum slanja objave u EOJN: 18.2.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Isporuka spojne i ovjesne opreme, izolatorskih lanaca, provodnih izolatora, grupa 9 - Nabava izolatora
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0007060
 • Datum slanja objave u EOJN: 29.11.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: REVITALIZACIJA SEKUNDARNE OPREME 110 KV POSTROJENJA U TS LIČKI OSIK
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0043123
 • Datum slanja objave u EOJN: 22.9.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Podsustavi istosmjernog razvoda i napajanja 220 V te podrazvodi izmjeničnog napona 0,4 kV 50 Hz za TS 220/110/10 kV Mraclin
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0034258
 • Datum slanja objave u EOJN: 19.11.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Zamjena elektromontažne opreme na DV 220 kV TE Sisak - Mraclin II
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0041842
 • Datum slanja objave u EOJN: 9.11.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Zamjena autotransformatora 400-110-31,5 kV, 300 MVA u TS 400-110-30 kV Tumbri
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0040645
 • Datum slanja objave u EOJN: 2.11.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Rekonstrukcija sustava tehničke zaštite u TS Mraclin - prva faza
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0039747
 • Datum slanja objave u EOJN: 29.10.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Rekonstrukcija sustava besprekidnog napajanja 400 V, 50 Hz i istosmjernog razvoda i napajanja -48 V u NDC Zagreb
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0039359