Javne nabave

Na ovoj stranici Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. objavljuje osnovne informacije o pokrenutima postupcima javne nabave, koji se provode u skladu sa ZJN 2016. Cjelokupnu dokumentaciju postupaka javne nabave zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti putem poveznice na broj objave u EOJN u nastavku.

 • Datum slanja objave u EOJN: 30.4.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Zamjena podsustava razvoda i napajanja 48 V DC u TS PrP-a Zagreb
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0017180
 • Datum slanja objave u EOJN: 24.4.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Servis i održavanje klimatizacijskih sustava u objektima, grupa 4. Servis i popravak centralnih jedinica klime
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0016288
 • Datum slanja objave u EOJN: 24.4.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: 400_110_30 KV transformator za TS Tumbri
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0016277
 • Datum slanja objave u EOJN: 18.2.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: ISPORUKA I UGRADNJA KLIMA UREĐAJA, Grupa 4 - SPLIT KLIMA UREĐAJI ZA TS PrP-a ZAGREB
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0007022
 • Datum slanja objave u EOJN: 14.2.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Pribor i rezervni dijelovi za računala, grupa 4. Pribor i rezervni dijelovi za računala Prijenosnog područja Zagreb
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0006717
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.12.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Oprema za proširenje i modifikaciju sustava napajanja 0,4 kV 50 Hz besprekidno i -48 V DC u NDC Zagreb
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0051183
 • Datum slanja objave u EOJN: 30.12.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Usluga hortikulturnog uređenja zelenih površina, grupa 4. Hortikulturno uređenje transformatorskih stanica Prijenosnog područja Zagreb
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0050995
 • Datum slanja objave u EOJN: 2.12.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Termovizijsko snimanje dalekovoda i trafostanica; grupa 1 - Termovizijsko snimanje i ispitivanje spojnih mjesta na VN vodovima PrP Rijeka
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0047492
 • Datum slanja objave u EOJN: 7.11.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Izrada idejnog i glavnog projekta zgrade za smještaj opreme USZMR i pomoćnih postrojenja za potrebe 110 kV postrojenja u TS Vinodol
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0044250
 • Datum slanja objave u EOJN: 7.11.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Nabava i ugradnja ormara +M0 radi poboljšanja mrežne i sigurnosne opreme u TS Melina i TS Pehlin
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0044055