Javne nabave

Na ovoj stranici Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. objavljuje osnovne informacije o pokrenutima postupcima javne nabave, koji se provode u skladu sa ZJN 2016. Cjelokupnu dokumentaciju postupaka javne nabave zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti putem poveznice na broj objave u EOJN u nastavku.

 • Datum slanja objave u EOJN: 6.11.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Glavni i Izvedbeni projekt za rekonstrukciju dijela dalekovoda DV 110 kV Zabok - Podsused
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0044018
 • Datum slanja objave u EOJN: 6.11.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Rekonstrukcija podsustava istosmjernog razvoda i napajanja 220 V i 48V u TS 110-10 Butoniga i TS 110-35-10 kV Katoro
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0043973
 • Datum slanja objave u EOJN: 6.11.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Modifikacija sustava monitoringa ETR i sklopnih aparata 400 kV u TS Melina
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0043918
 • Datum slanja objave u EOJN: 5.11.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Izrada natpisnih pločica za označavanje u TS i DV, grupa 4. Natpisne pločice na dalekovodima
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0043822
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.10.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Pregled (servis), ispitivanje vatrodojavnih sustava i stabilnih sustava za gašenje; Grupa 1 - servisni pregled i ispitivanje vatrodojavnih sustava u PrP Rijeka
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0043437
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.10.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Zamjena daljinske stanice u TS Dubrova
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0043410
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.10.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Modernizacija sustava nadzora, upravljanja, mjerenja i zaštite u HE Sklope
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0043358
 • Datum slanja objave u EOJN: 25.10.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Zamjena relejne zaštite dalekovoda 110 kV Lički Osik - Sklope
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0042530
 • Datum slanja objave u EOJN: 25.10.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje imovinom
 • Predmet nabave: 3D lasersko snimanje elektroenergetskih postrojenja
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0042601
 • Datum slanja objave u EOJN: 24.10.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Samohodna škarasta platforma na gusjenicama
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0042314