Javne nabave

Na ovoj stranici Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. objavljuje osnovne informacije o pokrenutima postupcima javne nabave, koji se provode u skladu sa ZJN 2016. Cjelokupnu dokumentaciju postupaka javne nabave zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti putem poveznice na broj objave u EOJN u nastavku.

 • Datum slanja objave u EOJN: 24.10.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Rekonstrukcija podsustava pomoćnih napajanja 220 V DC u TS V. Gorica i TS Virje
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0042365
 • Datum slanja objave u EOJN: 22.10.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Nabava termovizijske kamere
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0041863
 • Datum slanja objave u EOJN: 18.10.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Sektor za poslovnu integraciju
 • Predmet nabave: Procesni sustav za arhiviranje, agregaciju i obradu vremenskih serija operativnih podataka iz sustava za vođenje i nadzor EES-a
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0041486
 • Datum slanja objave u EOJN: 27.9.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Isporuka brojila električne energije
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0038498.
 • Datum slanja objave u EOJN: 16.9.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Rekonstrukcija obračunskih mjernih mjesta u TS Šijana prema tehničkim pravilima
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0036635
 • Datum slanja objave u EOJN: 24.8.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Zamjena postrojenja 110 kV u EL-TO Zagreb
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0034103
 • Datum slanja objave u EOJN: 6.8.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Uređenje trasa dalekovoda 110 kV, 220 kV i 400 kV, grupa 4. Uređenje trasa dalekovoda 110 kV, 220 kV i 400 kV PrP-a Zagreb
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0031957
 • Datum slanja objave u EOJN: 2.8.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Nabava rezervnih dijelova za VN opremu, grupa 4. Dijelovi za remont prekidača
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0031784
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.7.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Isporuka vodiča i zaštitnog užeta; GRUPA 1-Isporuka vodiča i elektromontažnog materijala za DV 110 kV Matulji – Lovran i Lovran – Plomin
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0031086
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.7.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: Zamjena relejne zaštite transformatora i regulacije napona u TS Obrovac i TS Nerežišća
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0031142