Javne nabave

Na ovoj stranici Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. objavljuje osnovne informacije o pokrenutima postupcima javne nabave, koji se provode u skladu sa ZJN 2016. Cjelokupnu dokumentaciju postupaka javne nabave zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti putem poveznice na broj objave u EOJN u nastavku.

 • Datum slanja objave u EOJN: 8.7.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Sektor za poslovnu integraciju
 • Predmet nabave: Nabava virtualizacijske platforme za potrebe rezervnog centra
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0027104
 • Datum slanja objave u EOJN: 19.6.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: Ugradnja opreme voznog parka u skladište na Vrboranu
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0024702
 • Datum slanja objave u EOJN: 17.6.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Osijek
 • Predmet nabave: Održavanje teretnih motornih vozila marke Iveco, Grupa 2. Održavanje teretnih motornih vozila marke Iveco za potrebe PrP Osijek
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0024270
 • Datum slanja objave u EOJN: 12.6.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje imovinom
 • Predmet nabave: Nabava podzemnih energetskih kabela 110 kV
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0019297
 • Datum slanja objave u EOJN: 6.6.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: Remont Končar prekidača 18 G
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0022991
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.5.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Usluga hortikulturnog uređenja zelenih površina GRUPA 1- Hortikulturalne usluge PrP-a Rijeka GRUPA 6- Tretiranje površina herbicidima
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0022415
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.5.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Servis i održavanje klimatizacijskih sustava u objektima - grupa 6 - Usluga održavanja sustava klimatizacije u MC Rijeka i GIS postrojenju TS Pehlin
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0022416
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.5.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Modifikacija signalizacije i upravljanja SPBN u MC Rijeka, te daljinski nadzor sustava napajanja istosmjernim naponom 48V
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0022342
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.5.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Servis i održavanje klimatizacijskih sustava u objektima Grupa 11 - Usluga servisa i popravak klima uređaja u objketima PrP-a Rijeka
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0022370
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.5.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Servis vatrogasnih aparata Grupa 1 - Periodički servis i unutarnji pregled vatrogasnih aparata prijenosnog područja Rijeka
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0022386