Javne nabave

Na ovoj stranici Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. objavljuje osnovne informacije o pokrenutima postupcima javne nabave, koji se provode u skladu sa ZJN 2016. Cjelokupnu dokumentaciju postupaka javne nabave zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti putem poveznice na broj objave u EOJN u nastavku.

 • Datum slanja objave u EOJN: 30.7.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Revitalizacija KK Stojan na DV 110 kV Dunat - Rab
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0031081
 • Datum slanja objave u EOJN: 29.7.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Rekonstrukcija obračunskih mjernih mjesta u TS Pazin prema tehničkim pravilima
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0030892
 • Datum slanja objave u EOJN: 29.7.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Sredstva za osiguranje mjesta rada - Grupa 1; Sredstva za osiguranje mjesta rada
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0030901
 • Datum slanja objave u EOJN: 24.7.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: Izrada izvedbenog projekta RHE Velebit – zamjena sekundarne opreme i pomoćna napajanja
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0030207
 • Datum slanja objave u EOJN: 23.7.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: Zamjena sustava AC napajanja u TS Konjsko
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0030000
 • Datum slanja objave u EOJN: 8.7.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Sektor za poslovnu integraciju
 • Predmet nabave: Nabava virtualizacijske platforme za potrebe rezervnog centra
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0027104
 • Datum slanja objave u EOJN: 8.7.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: Termovizijsko snimanje dalekovoda i trafostanica Grupa 3 Termovizijsko snimanje postrojenja i dalekovoda
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0027067
 • Datum slanja objave u EOJN: 19.6.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: Ugradnja opreme voznog parka u skladište na Vrboranu
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0024702
 • Datum slanja objave u EOJN: 17.6.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Osijek
 • Predmet nabave: Održavanje teretnih motornih vozila marke Iveco, Grupa 2. Održavanje teretnih motornih vozila marke Iveco za potrebe PrP Osijek
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0024270
 • Datum slanja objave u EOJN: 12.6.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje imovinom
 • Predmet nabave: Nabava podzemnih energetskih kabela 110 kV
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0019297