Javne nabave

Na ovoj stranici Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. objavljuje osnovne informacije o pokrenutima postupcima javne nabave, koji se provode u skladu sa ZJN 2016. Cjelokupnu dokumentaciju postupaka javne nabave zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti putem poveznice na broj objave u EOJN u nastavku.

 • Datum slanja objave u EOJN: 6.6.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: Remont Končar prekidača 18 G
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0022991
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.5.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Usluga hortikulturnog uređenja zelenih površina GRUPA 1- Hortikulturalne usluge PrP-a Rijeka GRUPA 6- Tretiranje površina herbicidima
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0022415
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.5.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Servis i održavanje klimatizacijskih sustava u objektima - grupa 6 - Usluga održavanja sustava klimatizacije u MC Rijeka i GIS postrojenju TS Pehlin
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0022416
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.5.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Modifikacija signalizacije i upravljanja SPBN u MC Rijeka, te daljinski nadzor sustava napajanja istosmjernim naponom 48V
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0022342
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.5.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Servis i održavanje klimatizacijskih sustava u objektima Grupa 11 - Usluga servisa i popravak klima uređaja u objketima PrP-a Rijeka
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0022370
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.5.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Servis vatrogasnih aparata Grupa 1 - Periodički servis i unutarnji pregled vatrogasnih aparata prijenosnog područja Rijeka
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0022386
 • Datum slanja objave u EOJN: 29.5.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Usluge čišćenja poslovnih prostora HOPS-a (uključuje i prostore TS), gr. 4. Čišćenje transformatorskih stanica Prijenosnog područja Zagreb
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0022038
 • Datum slanja objave u EOJN: 21.5.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Podsustavi pomoćnih napajanja postrojenja 110 kV u EL-TO Zagreb (3004-M-3/19)
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0020892
 • Datum slanja objave u EOJN: 16.5.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: Održavanje osobnih motornih vozila u garantnom roku marke Opel Grupa 8 Održavanje osobnih motornih vozila u garantnom roku marke Opel za PrP Split
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0020293
 • Datum slanja objave u EOJN: 16.5.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: Nabava i ugradnja sustava vatrodojave Grupa 3 Nabava i ugradnja sustava vatrodojave za PrP Split
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0020220