Javne nabave

Na ovoj stranici Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. objavljuje osnovne informacije o pokrenutima postupcima javne nabave, koji se provode u skladu sa ZJN 2016. Cjelokupnu dokumentaciju postupaka javne nabave zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti putem poveznice na broj objave u EOJN u nastavku.

 • Datum slanja objave u EOJN: 29.5.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Usluge čišćenja poslovnih prostora HOPS-a (uključuje i prostore TS), gr. 4. Čišćenje transformatorskih stanica Prijenosnog područja Zagreb
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0022038
 • Datum slanja objave u EOJN: 21.5.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Podsustavi pomoćnih napajanja postrojenja 110 kV u EL-TO Zagreb (3004-M-3/19)
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0020892
 • Datum slanja objave u EOJN: 16.5.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: Održavanje osobnih motornih vozila u garantnom roku marke Opel Grupa 8 Održavanje osobnih motornih vozila u garantnom roku marke Opel za PrP Split
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0020293
 • Datum slanja objave u EOJN: 16.5.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: Nabava i ugradnja sustava vatrodojave Grupa 3 Nabava i ugradnja sustava vatrodojave za PrP Split
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0020220
 • Datum slanja objave u EOJN: 13.5.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: KB 110 kV Dugi Rat - Lozna mala: Sanacija priobalne zaštite sa izradom i montažom pilot spojnica za izjednačavanje potencijala sa katodnom zaštitom
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0019662
 • Datum slanja objave u EOJN: 10.5.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Sredstva za osiguranje mjesta rada, gr. 9. Sredstva za osiguranje mjesta rada za Prijenosno područje Zagreb
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0019520
 • Datum slanja objave u EOJN: 9.5.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Sektor za poslovnu integraciju
 • Predmet nabave: Održavanje tehničkog sustava vođenja Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. i pružanje odgovarajućih usluga
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0019297
 • Datum slanja objave u EOJN: 8.5.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Izrada izvedbenog projekta rekonstrukcije postrojenja 220 kV u TS 220/110/10 kV Mraclin
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0019113
 • Datum slanja objave u EOJN: 8.5.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju spojnog polja 110 kV u TS 110/35/10 kV Švarča
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0019030
 • Datum slanja objave u EOJN: 6.5.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: Zamjena relejne zaštite transformatora i regulacije napona u TS Obrovac i TS Nerežišća
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0018598