Pravila za priključenja

Objavljeno: 10.12.2020.

Dana 20. studenog 2020. godine u Narodnim novinama 128/2020 objavljene su Izmjene i dopune Mrežnih pravila prijenosnog sustava

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_11_128_2453.html

 • Poziv na javno savjetovanje vezano uz prijedlog izmjena i dopuna Mrežnih pravila prijenosnog sustava u skladu s Uredbama EU i izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije

  HOPS provodi javno savjetovanje vezano uz prijedlog izmjena i dopuna Mrežnih pravila prijenosnog sustava u skladu s Uredbama Komisije (EU) iz područja priključenja, vođenja i tržišta: 2016/631, 2016/1388, 2016/1447, 2017/1485, 2017/2196, 2016/1719, 1222/2015 i 2017/2195, te izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije (NN 68/18, 52/19).

  Rok za podnošenje primjedbi na prijedlog je 25.11.2019.

  Primjedbe se mogu dostaviti elektroničkim putem ovdje dostavom obrasca Obrazac za primjedbe - Mrežna pravila.

  Objavljeno: 8.11.2019.g.

 • Objava o odobrenju zahtjeva za opću primjenu za priključenje kupaca i sustava za prijenos istosmjernom strujom visokog napona i istosmjerno priključenih modula elektroenergetskog parka

  HERA je odobrila HOPS-ov prijedlog „Odluke o utvrđivanju zahtjeva za opću primjenu za priključenje kupaca“ (u skladu s Uredbom (EU) 2016/1388 оd 17. kolovoza 2016.g.), Odlukom (klasa: 310-03/19-32/1, ur. br.: 371-06-19-5) od 01.03.2019.g. te prijedlog „Odluke o utvrđivanju zahtjeva za opću primjenu za priključenje sustava za prijenos istosmjernom strujom visokog napona i istosmjerno priključenih modula elektroenergetskog parka“ (u skladu s Uredbom (EU) 2016/1447 оd 26. kolovoza 2016.g.), Odlukom (klasa: 310-03/19-32/2, ur. br.: 371-06-19-5) od 01.03.2019.g.

  Odobreni zahtjevi za opću primjenu za priključenje kupaca dostupni su ovdje, a zahtjevi za opću primjenu za priključenje sustava za prijenos istosmjernom strujom visokog napona i istosmjerno priključenih modula elektroenergetskog parka ovdje.

  Objavljeno: 1.3.2019.g.

 • Javno savjetovanje vezano uz prijedlog izmjena i dopuna Mrežnih pravila prijenosnog sustava u skladu s Uredbama EU i izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije
 • HOPS provodi javno savjetovanje vezano uz Prijedlog izmjena i dopuna Mrežnih pravila prijenosnog sustava u skladu s Uredbama EU 2016/631, 2016/1388, 2016/1447, 2017/1485, 2017/2196, 2016/1719, 1222/2015 i 2017/2195, te izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije (Narodne novine broj 68/2018 od 27.7.2018.g.).

  Rok za podnošenje primjedbi na prijedlog je 19.12.2018. godine.

  Primjedbe se mogu dostaviti elektroničkim putem ovdje.

  Objavljeno: 4.12.2018.g.

 • Objava o odobrenju nacionalnih pragova maksimalne snage za proizvodne module tipa A, B, C i D i zahtjeva za opću primjenu svih tipova proizvodnih modula

HERA je odobrila „Prijedlog Odluke o utvrđivanju nacionalnih pragova maksimalne snage za proizvodne module tipa A, B, C i D i zahtjeva za opću primjenu svih tipova proizvodnih modula“ (u skladu s Uredbom (EU) 2016/631 оd 14. travnja 2016.g.), Odlukom (klasa: 310-34/18-05/103, ur. br.: 371-06-18-6) od 15.11.2018.g. odobreni su nacionalni pragovi maksimalne snage za proizvodne module A, B, C i D te zahtjevi za opću primjenu svih tipova proizvodnih modula RfG.

  Objavljeno: 15.11.2018.g.

 • Javno savjetovanje vezano uz prijedlog tzv. „non-exhaustive“ parametara značajnih za primjenu UREDBE KOMISIJE (EU) 2016/1447 оd 26. kolovoza 2016.g. (Mrežna pravila za priključak HVDC sustava)

HOPS provodi javno savjetovanje glede tzv. „non-exhaustive“ parametara  značajnih za primjenu mrežnih pravila za priključak sustava za prijenos istosmjernom strujom visokog napona i istosmjerno priključenih modula elektroenergetskog parka, u skladu s UREDBOM KOMISIJE (EU) 2016/1447 оd 26. kolovoza 2016. godine (eng. Network Code on requirements for grid connection of high voltage direct current systems and direct current-connected power park modules).

Rok za podnošenje primjedbi na prijedlog „non-exhaustive“ parametara je 29.6.2018. godine.

Primjedbe se mogu dostaviti elektroničkim putem ovdje.

Objavljeno: 28.5.2018.g.

 • Javno savjetovanje vezano uz prijedlog tzv. „non-exhaustive parametara“ značajnih za primjenu UREDBE KOMISIJE (EU) 2016/1388 od 17. kolovoza 2016.g. (Mrežna pravila za priključak kupca)

HOPS provodi javno savjetovanje glede tzv. "non-exhaustive parametaraznačajnih za primjenu mrežnih pravila za priključak kupca, u skladu s UREDBOM KOMISIJE (EU) 2016/1388 оd 17. kolovoza 2016. godine (eng. Network Code on Demand Connection).

Rok za podnošenje primjedbi na prijedlog „non-exhaustive parametara“ je 12.5.2018. godine.

Primjedbe se mogu dostaviti elektroničkim putem ovdje.

Objavljeno: 9.4.2018.g.

 • Javno savjetovanje vezano uz prijedlog tzv. „non-exhaustive parametara“ značajnih za primjenu UREDBE KOMISIJE (EU) 2016/631 od 14. travnja 2016.g.

Nastavno na provedeno javno savjetovanje tijekom ljeta 2017. godine, o HOPS-ovom prijedlogu nacionalnih pragova proizvodnih modula tipa A, B, C i D, u skladu s UREDBOM KOMISIJE (EU) 2016/631 оd 14. travnja 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje proizvođača električne energije na mrežu (eng. Network Code Request for Generators), HOPS provodi javno savjetovanje glede tzv. "non-exhaustive parametaraznačajnih za primjenu navedenih mrežnih pravila na nacionalnoj razini.

Rok za podnošenje primjedbi na prijedlog non-exhaustive parametara je 3.4.2018. godine.

Primjedbe se mogu dostaviti elektroničkim putem ovdje.

Objavljeno: 1.3.2018.g.

 • Javno savjetovanje o prijedlogu nacionalnih pragova proizvodnih modula tipa B, C i D u skladu s UREDBOM KOMISIJE (EU) 2016/631, Članak 5(3)

Dana 10.7.2017.g. je objavljeno javno savjetovanje o HOPS-ovom prijedlogu nacionalnih pragova proizvodnih modula tipa B, C i D u skladu s UREDBOM KOMISIJE (EU) 2016/631, Članak 5(3).

Prijedlozi za pragove maksimalne snage za proizvodne module tipa B, C i D podliježu odobrenju odgovarajućeg regulatornog tijela, odnosno HERA-e. Prema članku 5 (3) Uredbe (EU) 2016/631 (NC RfG), pri izradi prijedloga pragova maksimalne snage za proizvodne module tipa B, C i D, HOPS je u koordinaciji s HEP ODS-om dužan provesti javno savjetovanje u skladu s člankom 10.

Primjedbe se mogu dostaviti elektroničkim putem ovdje.

Rok za podnošenje primjedbi na prijedlog pragova proizvodnih modula je 21.8.2017.g. 

Objavljeno: 10.7.2017.g.

ENTSO-E Active Library za CNC dostupan je ovdje.