Ugovor o korištenju mreže

Postupak sklapanja ugovora o korištenju mreže:

Ugovorom o korištenju mreže uređuju se prava i obveze između operatora sustava i korisnika mreže, sklapanje mora biti utemeljeno na pravičnim i unaprijed poznatim uvjetima, za jedno obračunsko mjerno mjesto i na neodređeno vrijeme.

Zahtjev za sklapanje ugovora o korištenju mreže korisnik podnosi  na obrascu te sadrži sastojke ugovora o korištenju mreže i dostavlja elektroničkom poštom.

Na temelju urednog zahtjeva HOPS i podnositelj zahtjeva sklapaju ugovor o korištenju mreže.

Korištenje mreže može započeti tek nakon sklapanja ugovora o korištenju mreže, ugovora o opskrbi krajnjeg kupca i/ili ugovora kojim se uređuje otkup električne energije, pri čemu se korisniku mreže izdaje Potvrda o početku korištenja mreže s početnim stanjem brojila, koju potpisuju operator sustava i korisnik mreže.

Ugovor o korištenju mreže:

1. Ugovor o korištenju mreže (Obrazac Ugovor o korištenju mreže za krajnjeg kupca),

2. Ugovor o korištenju mreže za proizvođača (Obrazac Ugovor o korištenju mreže za proizvođača).

Napomena: obrasci iznad usklađeni su s Pravilnikom o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom NN/100/2022.

3. Ugovor o korištenju mreže za kupca s proizvodnim postrojenjem (Obrazac Ugovor o korištenju mreže za kupca s proizvodnim postrojenjem).

Sva navedena dokumentacija vezana za uslugu korištenja mreže dostavlja se elektroničkom poštom i u originalnom obliku na adresu:

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d.,

Sektor za tržište, Kupska 4, 10000 Zagreb

S napomenom „Postupak realizacije korištenja mreže“