Vijesti

Projektu Sincro.Grid odobreno sufinanciranje iz europskog programa CEF u vrijednosti od 40,5 milijuna eura

Europska Komisija danas je zemljama članicama EU predstavila 18 odabranih projekata iz područja električne energije, pametnih mreža i plina koji će do...

17.2.2017.
Ekstremna posolica na kvarnerskim otocima izazvala je probleme u opskrbi električnom energijom

Dugotrajna jaka bura na sjevernom Jadranu uzrokovala je ekstremnu posolicu, radi koje je HOPS d.o.o. posljednjih tjedana dana imao neuobičajeno veliki...

1.2.2017.
Potpisan sporazum o suradnji između FER-a i HOPS-a

Jučer 23. siječnja 2017. godine potpisan je Sporazum o suradnji na istraživačkim, razvojnim i obrazovnim projektima između Fakulteta elektrotehnike i ...

24.1.2017.
HOPS uveo e-Račun

HOPS d.o.o. je postao korisnik FINA-inog servisa e-Račun. Sukladno tome nalazi se u popisu Registra korisnika e-Računa u kojem su evidentirani svi pos...

22.12.2016.
HOPS dobio certifikat ISO 14001:2015

Nakon uspješno provedenog glavnog certifikacijskog audita, koji je provela tvrtka Bureau Veritas Croatia d.o.o., sustav upravljanja zaštitom okoliša u...

21.12.2016.
U organizaciji Europske Komisije, predstavništva Hrvatske i Slovenije održana je konferencija „Plan ulaganja za Europu: mogućnosti za prekogranično ulaganje u energetski sektor“

U ponedjeljak 5. prosinca 2016. u Zagrebu na panelu „Prekogranični projekti u energetici: Slovenija – Hrvatska“, koji se održao u sklopu konferencije ...

5.12.2016.
Završen 12. Simpozij HRO CIGRE o sustavu vođenja EES-a

U organizaciji hrvatskog ogranka Međunarodnog vijeća za velike elektroenergetske sustave – CIGRE, u Splitu je od 14. do 16. studenog 2016. godine održ...

16.11.2016.
HOPS d.o.o. u suradnji s HROTE-om uvodi xml format ugovornih rasporeda

HOPS d.o.o. i HROTE d.o.o. najavili su postojećim tržišnim sudionicima prelazak na format datoteka ugovornih rasporeda sa postojećeg Excela na standar...

28.10.2016.
HOPS, HEP ODS, ELES i SODO potpisali sporazum o zajedničkoj koordinaciji hrvatskih i slovenskih partnera u međunarodnom projektu SINCRO.GRID

Zajedničkom koordinacijom hrvatskih i slovenskih partnera, operatora prijenosnih sustava HOPS-a i ELES-a, te operatora distribucijskog sustava HEP ODS...

28.10.2016.