Vijesti

HOPS domaćin dvodnevne radionice na temu zonskog modeliranja Regionalne grupe Jugoistočna Europa aktivne u okviru Odbora za razvoj sustava ENTSO-E

U sklopu Regionalne grupe Jugoistočna Europa (RG CSE) aktivne u okviru Odbora za razvoj sustava ENTSO-E, HOPS je 26. i 27. rujna 2019. godine bio doma...

1.10.2019.
HOPS organizator dvodnevnog sastanka podgrupe „Coordinated System Operation“ (SG CSO) unutar Regionalne grupe „Continental Europe“ Odbora za vođenje sustava ENTSO-E

U sklopu rada u okviru Regionalne grupe „Kontinentalna Europa“ Odbora za vođenje sustava ENTSO-E-a, HOPS je 11. i 12. rujna 2019. godine bio domaćin d...

19.9.2019.
HOPS organizator dvodnevnog sastanka projektnog tima za izračun prijenosnih kapaciteta za dva dana unaprijed Flow-based metodom (FBE PT)

U sklopu CORE projekta, HOPS (Sektor za vođenje EE sustava, Služba za planiranje rada sustava) je 3. i 4. rujna 2019.g. bio domaćin dvodnevnog sastank...

6.9.2019.
HOPS i SIEMENS potpisali ugovor u sklopu projekta Sincro.Grid

Predstavnici Hrvatskog operatora prijenosnog sustava i Siemens-a potpisali su ugovor “Radovi na ugradnji regulacijske prigušnice u TS 400/220/110 kV ...

28.8.2019.
Obveza prihvaćanja e-računa od 1. srpnja 2019.

Stupanjem na snagu Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18, dalje Zakon), HOPS od 1. prosinca 2018. zaprima e-račune po EU n...

27.6.2019.
Godina dana od povezivanja jedinstvenog unutardnevnog tržišta

XBID, jedinstveno unutardnevno povezano tržište, danas postoji točno godinu dana!

12.6.2019.
Posjet studenata FER-a i novih inženjera HOPS-a Hidroelektrani Zakučac

Desetak studenata Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu i četiri inženjera elektrotehnike i računarstva odnedavno zaposlena u HOPS-u ...

11.6.2019.
U Opatiji se od 20. do 24. svibnja 2019. održao 42. MIPRO 2019 - stručni skup posvećen informatičkoj i komunikacijskoj tehnologiji te elektronici i mikroelektronici

Konferenciju su službeno otvorili domaćini – predsjednik hrvatske udruge MIPRO dr. Miroslav Poljak, te predsjednik Međunarodnog programskog vijeća MIP...

24.5.2019.
HOPS organizator dvodnevnog sastanka projektnog tima za izračun dugoročnih prekograničnih prijenosnih kapaciteta (LTCC PT) u sklopu CORE projekta

U sklopu CORE projekta, Hrvatski operator prijenosnog sustava je 14. i 15. svibnja 2019.g. bio domaćin dvodnevnog sastanka članova CORE CCR projektnog...

20.5.2019.