Antikorupcija

Korupcija je, u najširem smislu riječi, svaki oblik zlouporabe danih ovlasti, u javnom ili privatnom sektoru, radi stjecanja osobne ili grupne koristi.

Korumpiranom osobom se smatra svaka službena ili odgovorna osoba koja radi osobne koristi ili koristi skupine kojoj pripada zanemari opći interes koji je dužna štititi s obzirom na zakone, položaj i ovlasti koje su joj povjerene.

Korumpiranim se smatra i građanin koji nudi ili pristaje na davanje zatraženog mita kako bi korumpirana osoba činjenjem, nečinjenjem ili propuštanjem činjenja pomogla u ostvarivanju koristi za pojedine osobe ili skupine.

Pojavljuje se u gotovo svim područjima života i djelovanja, prisutna je u javnim institucijama, privatnom sektoru, u politici, u medijima, u gospodarstvu.

Više o aktivnostima u području borbe protiv korupcije pronađite na stranicama Ministarstva pravosuđa RH.