Skupština i Nadzorni odbor

Skupština

Frane Barbarić

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.

Predsjednik Uprave

 

Nadzorni odbor

Kažimir Vrankić

Predsjednik Nadzornog odbora

Marko Dvorski

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Krešimir Ugarković

Član Nadzornog odbora

Marijan Kalea

Član Nadzornog odbora

Sanja Olujić

Članica Nadzornog odbora