Elektroenergetski podaci

Osnovni podaci 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.

Proizvodnja na prijenosnoj mreži (GWh)

Hidroelektrane 4.809 6.691 5.606 5.134 6.568
Termoelektrane 4.044 3.206 3.709 4.073 4.020
Vjetroelektrane 1.088 1.240 1.343 1.594 1.904
Ukupna proizvodnja 9.941 11.137 10.658 10.801 12.492
Prekogranična razmjena (GWh) Ulaz u RH (uključujući 50% NE Krško) 12.157 12.692 11.400 10.490 11.504
Izlaz iz RH 4.778 6.532 5.237 5.434 7.159
Razlika razmjene 7.379 6.160 6.163 5.056 4.345
Ukupna prenesena energija na prijenosnoj mreži (GWh) 22.098 23.931 22.198 21.432 24.199
Najveće opterećenje sustava MWh/h 3.079 3.168 3.038 2.872 3.072
Datum 04.08.2017. 26.02.2018. 25.07.2019. 31.07.2020. 16.08.2021.
Sat 14 h 20 h 14 h 14 h 14 h
Najmanje opterećenje sustava MWh/h 1.305 1.249 1.226 1.067 1.237
Datum 18.09.2017. 20.05.2018. 22.04.2019. 13.04.2020. 02.05.2021.
Sat 04 h 06 h 04 h 05 h 05 h
Potrošnja na prijenosnoj mreži bez gubitaka (GWh) 16.903 16.763 16.433 15.484 16.359
Gubici u prijenosnoj mreži (GWh) 417 534 388 373 478
Isporuka svim kupcima izravno priključenim na prijenosnu mrežu (GWh) 1.085 1.060 1.078 1.057 1.139