Pomoćne usluge

Pomoćne usluge su dobavljive pojedinačne usluge, koje daje korisnik mreže na zahtjev operatora prijenosnog sustava i za čiju dobavu (tehničko rješenje, pogonski troškovi) operator prijenosnog sustava računa s primjerenom naknadom troškova. Operator prijenosnog sustava koristi pomoćne usluge za ostvarenje usluga EES-a. 

Operator prijenosnog sustava određuje vrste pomoćnih usluga, opseg dobave pomoćnih usluga, pružatelje pomoćnih usluga te razdoblje dobave pomoćnih usluga. Takve pomoćne usluge operator prijenosnog sustava ugovara s pojedinačnim korisnikom mreže u skladu s Mrežnim pravilima prijenosnog sustava i važećim Pravilima o uravnoteženju elektroenergetskog sustava. Preduvjet za pružanje pomoćnih usluga je uspješno odrađen pretkvalifikacijski postupak koji je razvijen i provodi se od strane operatora prijenosnog sustava.

Pomoćne usluge su:

1. Rezerva snage za automatsku sekundarnu regulaciju frekvencije i snagu razmjene (rezerva snage za ponovnu uspostavu frekvencije s automatskom aktivacijom - aFRR) – rezerva snage za ponovnu uspostavu frekvencije sustava na nazivnu vrijednost i zadane snage razmjene. Rezerva snage simetričan je produkt, a opseg rezerve unaprijed je definiran od strane operatora prijenosnog sustava. Rezerva snage aktivira se u skladu s kontinuiranim signalom izračunatim na temelju odstupanja frekvencije od nazivne vrijednosti frekvencije i snage razmjene kontrolnog područja od planirane snage razmjene kontrolnog područja. Zahtjev se šalje od strane operatora prijenosnog sustava te se prosljeđuje pružatelju pomoćne usluge. Zadana postavna vrijednost postiže se automatski i najkasnije unutar pet minuta od zaprimanja zahtjeva.

Pretkvalifikacijski postupak

Preduvjet za pružanje pomoćne usluge rezerva snage za automatsku sekundarnu regulaciju frekvencije i snagu razmjene je uspješno odrađen pretkvalifikacijski postupak. Detaljan opis pretkvalifikacijskog postupka za pružanje navedene pomoćne usluge nalazi se na linku.

2. Rezerva snage za tercijarnu regulaciju za uravnoteženje elektroenergetskog sustava (rezerva snage za ponovnu uspostavu frekvencije s ručnom aktivacijom - mFRR) i rezerva snage za tercijarnu regulaciju za sigurnost elektroenergetskog sustava (rezerva snage za ponovnu uspostavu frekvencije s ručnom aktivacijom za sigurnost sustava - mFRR)  – rezerva snage za ponovnu uspostavu frekvencije sustava na nazivnu vrijednost i zadane snage razmjene. Opseg rezerve snage unaprijed je definiran od strane operatora prijenosnog sustava, a osigurava se kao opseg prema gore ili opseg prema dolje. Rezerva snage aktivira se ručno, na zahtjev operatora prijenosnog sustava, koji se putem telefona, e-maila ili IT platforme dostavlja pružatelju pomoćne usluge. U slučaju da je zahtjev izdan telefonom, isti se dodatno potvrđuje e-mailom ili putem IT platforme. Rezerva snage aktivira se unutar 15 minuta od izdanog zahtjeva operatora prijenosnog sustava.

Pretkvalifikacijski postupak

Preduvjet za pružanje pomoćnih usluga rezerva snage za  tercijarnu regulaciju za uravnoteženje elektroenergetskog sustava i rezerva snage za tercijarnu regulaciju za sigurnost elektroenergetskog sustava je uspješno odrađen pretkvalifikacijski postupak. Detaljan opis pretkvalifikacijskog postupka za pružanje navedenih pomoćnih usluga nalazi se na linku.

3. Regulacija napona i jalove snage proizvodnjom ili potrošnjom jalove energije – operator prijenosnog sustava osigurava da u normalnom pogonu napon ostane u stacionarnom stanju na mjestima priključenja prijenosnog sustava unutar raspona definiranih člankom 27. Uredbe (EU) 2017/1485. Upravljanje tokovima jalove snage i održavanje napona unutar željenih vrijednosti obavlja se promjenom topologije mreže, kompenzacijskim uređajima, regulacijskim transformatorima, uređajima energetske elektronike, sinkronim generatorima i ostalim elementima mreže koji imaju mogućnost upravljati proizvodnjom, odnosno potrošnjom jalove energije.

4. Kompenzacijski rad za potrebe regulacije napona i jalove snage – pomoćna usluga koja služi za potrebe regulacije napona i jalove snage u EES-u. Kompenzacijski rad za potrebe regulacije napona i jalove snage određen je brojem sati rada proizvodne jedinice u kompenzacijskom radu.

5. Raspoloživost pokretanja proizvodne jedinice bez vanjskog napajanja i pokretanje proizvodne jedinice bez vanjskog napajanja (crni start)  – ove pomoćne usluge operator prijenosnog sustava osigurava u svrhu obrane sustava, tj. ponovne uspostave sustava. Operator prijenosnog sustava osigurava dovoljan broj proizvodnih jedinica koje imaju sposobnost za samostalno pokretanje iz izvan pogonskog stanja bez prisustva mrežnog napona. Usluga crnog starta, koju korisnici mreže pružaju operatoru prijenosnog sustava, određena je pomoćnim uslugama raspoloživost pokretanja proizvodne jedinice bez vanjskog napajanja i pokretanje proizvodne jedinice bez vanjskog napajanja.

Pretkvalifikacijski postupak

Prijavu za pokretanje pretkvalifikacijskog postupka za pružanje usluge crnog starta (dalje: pretkvalifikacijski postupak) mogu podnijeti oni korisnici mreže koji imaju proizvodne module u svojoj nadležnosti koji ispunjavaju uvjete definirane Uvjetima za rad kao pružatelji usluge ponovne uspostave sustava na ugovornoj osnovi te dokumentom Pretkvalifikacijski  postupkom za pružanje usluga crnog starta i otočnog pogona (dalje: Pretkvalifikacijski postupak).  

Preduvjet za sklapanje ugovara za pružanje usluge crnog starta je uspješno proveden pretkvalifikacijski postupak.

Detaljan opis pretkvalifikacijskog postupka nalazi se u priloženom dokumentu Pretkvalifikacijski postupak.

U slučaju nejasnoća ili potrebe za dodatnim informacijama slobodno nas kontaktirajte putem e-mail adrese: SzV_US_CSiOP@hops.hr

Prilozi:

Pretkvalifikacijski postupak za pružanje usluga crnog starta i otočnog pogona

Prijavni obrazac za provedbu ispitivanja sposobnosti za pružanje usluge crnog starta i/ili usluge otočnog pogona

Dodatak 1. Opis i shema proizvodnog modula i elektrane kojoj pripada 

Dodatak 2. Tehnički parametri proizvodnog modula

6. Raspoloživost proizvodne jedinice za otočni pogon i isporučena energija u otočnom pogonu (otočni pogon) – usluga otočnog pogona, koju korisnici mreže pružaju operatoru prijenosnog sustava, određena je pomoćnim uslugama raspoloživosti proizvodne jedinice za otočni pogon i isporučena energija u otočnom pogonu. Pomoćnim uslugama otočnog pogona osigurava se uspostava otočnog pogona pojedinih dijelova EES-a u slučaju poremećaja ili provođenja većih zahvata održavanja i rekonstrukcije. Svrha predmetnih pomoćnih usluga je u što većoj mjeri smanjiti, tj. spriječiti prekid opskrbe električnom energijom u izvanrednim okolnostima na mjestima priključenja prijenosnog sustava.

Pretkvalifikacijski postupak

Prijavu za pokretanje pretkvalifikacijskog postupka za pružanje usluge otočnog pogona (dalje: pretkvalifikacijski postupak) mogu podnijeti oni korisnici mreže koji imaju proizvodne module u svojoj nadležnosti koji ispunjavaju uvjete definirane Uvjetima za rad kao pružatelji usluge ponovne uspostave sustava na ugovornoj osnovi te dokumentom Pretkvalifikacijski  postupkom za pružanje usluga crnog starta i otočnog pogona (dalje: Pretkvalifikacijski postupak).  

Preduvjet za sklapanje ugovara za pružanje usluge otočnog pogona je uspješno proveden pretkvalifikacijski postupak.

Detaljan opis pretkvalifikacijskog postupka nalazi se u priloženom dokumentu Pretkvalifikacijski postupak.

U slučaju nejasnoća ili potrebe za dodatnim informacijama slobodno nas kontaktirajte putem e-mail adrese: SzV_US_CSiOP@hops.hr

Prilozi:

Pretkvalifikacijski postupak za pružanje usluga crnog starta i otočnog pogona

Prijavni obrazac za provedbu ispitivanja sposobnosti za pružanje usluge crnog starta i/ili usluge otočnog pogona

Dodatak 1. Opis i shema proizvodnog modula i elektrane kojoj pripada 

Dodatak 2. Tehnički parametri proizvodnog modula