Ponovna uspostava sustava

Uslugu ponovne uspostave sustava HOPS pruža kada dođe do većih poremećaja u pogonu EES-a, npr. djelomičnog i/ili potpunog raspada sustava kad je sustav potrebno vratiti u stanje normalnog pogona. HOPS primjenjuje posebne mjere i postupke pripremljene za takve slučajeve, što je detaljnije raspisano u Planu obrane EES-a od velikih poremećaja, po potrebi koristeći pomoćne usluge raspoloživost pokretanja proizvodne jedinice bez vanjskog napajanja, pokretanje proizvodne jedinice bez vanjskog napajanja, raspoloživost proizvodne jedinice za otočni pogon i isporučena energija u otočnom pogonu.