Prijenosna mreža

Prijenosna mreža dio je hrvatskog elektroenergetskog sustava koju čine transformatorske stanice, rasklopna prijenosna postrojenja te zračni vodovi i kabeli.

Električna energija prenosi se mrežom naponskih razina 400, 220 i 110 kV.

Važniji podaci:

Stanje na dan 31. prosinca 2022. godine   

Transformatorske stanice
Naponska razina Broj MVA
400/x kV 6 4400,00
220/x kV 15 3770,00
110/x kV

166

5133,50

Ukupno 187 13303,50
Vodovi [km]
Napon Ukupno
400 kV

1246,28

220 kV

1268,02

110 kV

5249,23

Srednji napon

10,80

Ukupno 7774,33