Prijenosna mreža

Prijenosna mreža dio je hrvatskog elektroenergetskog sustava koju čine transformatorske stanice, rasklopna prijenosna postrojenja te zračni vodovi i kabeli.

Električna energija prenosi se mrežom naponskih razina 400, 220 i 110 kV.

Važniji podaci:

Stanje na dan 31. siječnja 2021. godine   

Transformatorske stanice
Naponska razina Broj MVA
400/x kV 6 4400,00
220/x kV 15 3770,00
110/x kV

165

5133,50

Ukupno 186 13303,50
Vodovi [km]
Napon Ukupno
400 kV

1246,40

220 kV

1267,70

110 kV

5253,70

Srednji napon

10,80

Ukupno 7778,59