Popis osoba kvalificiranih za izradu EOTRP-a i EMP-a

Sukladno članku 13. stavak (10) i članku 17. stavak (4) Zakona o tržištu električne energije (Narodne novine, broj 111/2021), HOPS objavljuje Popis osoba kvalificiranih za izradu elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu (EOTRP) i elaborata mogućnosti priključenja (EMP).

EOTRP je analiza mogućnosti priključenja korisnika na prijenosnu mrežu, u cilju utvrđivanja optimalnog tehničkog rješenja priključenja i procjene troškova priključenja na mrežu, a EMP je analiza mogućnosti priključenja na prijenosnu mrežu, te moguće opcije izvedbe priključka na elektroenergetsku prijenosnu mrežu, bez analize stvaranja tehničkih uvjeta u mreži.

HOPS će redovito ažurirati ovaj Popis, sukladno uvjetima iz objavljenog Poziva.