Dalekovodi

Stanje na dan 5. veljače 2020. godine

Prijenosno područje Duljina (km) Ukupno (km)
400 kV 220 kV 110 kV s.n.
Osijek U pogonu 289,8 53,7 902,1 10,7 1.256,3
Izvan pogona 0,0 0,0 35,1 0,0 35,1
Izgrađeno 289,8 53,7 937,2 10,7 1.291,4
Rijeka U pogonu 259,2 371,0 1.134,9 38,8 1.803,9
Izvan pogona 0,0 0,0 7,5 0,0 7,5
Izgrađeno 259,2 434,6 1.117,6 0,0 1.811,4
Split U pogonu 169,4 404,5 1.278,4 29,2 1.881,4
Izvan pogona 0,0 1,0 23,3 0,0 24,3
Izgrađeno 169,4 427,7 1.308,6 0,0 1.905,7
Zagreb U pogonu 528,0 415,0 1.739,3 25,3 2.707,6
Izvan pogona 0,0 0,0 78,0 0,0 78,0
Izgrađeno 528,0 415,0 1.817,3 25,3 2.785,6
Ukupno U pogonu 1.246,4 1.244,2 5.054,7 104,0 7.649,3
Izvan pogona 0,0 1,0 143,9 0,0 144,9
Izgrađeno 1.246,4 1.331,1 5.180,7 36,0 7.794,1

Napomene:
Podaci u tablicama obuhvaćaju samo duljine nadzemnih vodova i kabela prijenosne mreže hrvatskog EES-a u nadležnosti HOPS-a. Duljina svakog pojedinog voda, dvostrukog voda uračunata je u ukupnu duljinu vodova. Oznake "Izgrađeno" i "Izvan pogona" obuhvaćaju dalekovode navedenog konstrukcijskog napona. Oznaka "U pogonu" obuhvaća dalekovode bilo kojeg konstrukcijskog napona, ali u korištenju pod navedenim naponom.