Transformatorske stanice

Stanje na dan 5. veljače 2020. godine

Prijenosno područje Broj trafostanica (kom.) Broj polja s prekidačima (kom.)
400/x 220/x 110/x Ukupno 400 220 110 Ukupno
Osijek

1

1

21

23

9

5

162

176

Rijeka

1

5

40

46

7

40

233

280

Split

2

6

47

55

11

48

275

334

Zagreb

2

3

54

59

18

27

378

423

Hrvatska 6 15 162 183 45 120 1.048 1.213
Prijenosno
područje
Broj transformatora (kom.) Instalirana snaga (MVA)
400/x 220/x 110/x Ukupno 400/ 220/ 110/ Ukupno
Osijek

2

2

33

37

600

300

1.162

2.062

Rijeka

2

9

29

40

800

1.270

780

2.850

Split

3

8

42

53

1.100

1.200

1.622

3.922

Zagreb

6

5

45

56

1.900

800

1.581

4.281

Hrvatska 13 24 149 186 4.400 3.570 5.145 13.115

Napomene:
Objekti prikazani u tablicama su u prijenosnoj mreži na području Republike Hrvatske u nadležnosti HOPS-a. Iskazane vrijednosti ne obuhvaćaju objekte u izgradnji.