FSkar

FSkar - FINANCIJSKO NAMIRENJE NENAMJERNOG ODSTUPANJA

Od 1. lipnja 2021. godine HOPS primjenjuje proces financijskog namirenja nenamjernog odstupanja - FSkar.

Što su nenamjerna odstupanja?

Zbog fizičke prirode prijenosa električne energije na prekograničnim dalekovodima između pojedinih regulacijskih područja frekvencije i snage razmjene pojavljuju se neizbježna nenamjerna odstupanja između planirane i ostvarene prekogranične razmjene regulacijskih područja frekvencije i snage razmjene. Ta odstupanja dijele se na tri komponente:

  1. energija iz procesa održavanja frekvencije - FCP
  2. energija iz razdoblja promjene snage - RP
  3. nenamjerna razmjena - UE

Financijsko namirivanje

Uredba Komisije (EU) 2017/2195 оd 23. studenoga 2017. o uspostavljanju smjernica za električnu energiju uravnoteženja (Uredba EB GL) u članku 50. stavku 3. i članku 51. stavku 1. propisuje financijsku kompenzaciju nenamjernih odstupanja. Dodatni zahtjev Uredbe EB GL je zasebni obračun različitih komponenti nenamjernih odstupanja. Implementacija ovih zahtjeva Uredbe EB GL provodi se kroz implementacijski europski projekt FSKAR (engl. Financial Settlement of KΔf, ACE and Ramping period).

Ulazni parametri

Ulazni parametri za proračun su planirana prekogranična razmjena pojedinog LFC područja ili bloka - Esch , ostvarena prekogranična razmjena određenog LFC područja ili bloka - Eex, prosječna razlika između stvarne i nazivne frekvencije sinkronog područja SE CE koja može biti negativna ili pozitivna - ∆𝑓 i pretpostavljena reakcija LFC područja/bloka na odstupanje frekvencije – K faktor.

Izlazni parametri

Izlazni parametri su energija iz procesa održavanja frekvencije - EFCP , energija iz razdoblja promjene snage - ERP i energija nenamjerne razmjene - Eue.

Izračun
Postupak određivanja cijene energija

Ulazni parametri za postupak određivanja cijene energija namjerne i nenamjerne razmjene za FSKAR su cijena električne energije na dan unaprijed tržištu u obračunskom intervalu t pojedinog regulacijskog područja ili bloka (m) u €/MWh (DAMP), Eue, EFCP i ∆𝑓. Postoje dvije komponente, jedna neovisna o frekvenciji (referentna cijena Priceref), te druga ovisna o prosječnom odstupanju frekvencije ∆𝑓 u određenom obračunskom intervalu PriceUE,FCP (t).

Komponenta neovisna o frekvenciji:Komponenta ovisna o frekvencijskom odstupanju:

Energija iz razdoblja promjene snage ne plaća, odnosno njena cijena je prema dogovoru cijelo vrijeme 0 €/MWh. Energija iz procesa održavanja frekvencije i energija iz razdoblja promjene snage namiruju se po jednakoj cijeni (PriceUE,FCP).


Zakonodavni okvir