Usluge uravnoteženja

Usluge uravnoteženja za ponovnu uspostavu frekvencije se definiraju, nabavljaju i aktiviraju zasebno za pozitivni i negativni smjer aktivacije:  

Usluga

uravnoteženja

Dostupnost

Vrijeme odziva

Max trajanje aktivacije

Vrijeme između aktivacija

Max broj aktivacija

Min snaga

Korisnik mreže

aFRR rezerva snage i/ili energija uravnoteženja

100% vremena ponude

100% snage unutar 5 minuta

Konstantno

-

-

1MW

OPS & ODS

mFRR rezerva snage i/ili energija uravnoteženja

100% vremena ponude

100% snage unutar 15 minuta

Definirano u Ugovoru o pružanju usluga uravnoteženja

1MW

OPS & ODS

Tko može pružati usluge uravnoteženja?

Usluge uravnoteženja mogu pružati svi pojedinačni korisnici mreže i agregatori, koji su s Operatorom prijenosnog sustava sklopili Ugovor o pružanju usluga uravnoteženja (za svaku pojedinu uslugu posebno). 

Ugovor o pružanju usluge uravnoteženja mogu s Operatorom prijenosnog sustava sklopiti svi pojedinačni korisnici mreže i agregatori koji su dokazali da su za to tehnički osposobljeni.