Prekozonski prijenos

Određivanje prijenosnih kapaciteta između zona trgovanja (prekozonski prijenosni kapaciteti) i njihova raspodjela ima veliko značenje za trgovanje električnom energijom i održanje sigurnosti rada EES-a u tržišnim uvjetima. Postupci proračuna ukupnih, mrežnih i raspoloživih prijenosnih kapaciteta (TTC, NTC, ATC), poznavanje prijenosnih ograničenja, učinkoviti postupci raspodjele prekozonskih prijenosnih kapaciteta u kratkoročnom i dugoročnom razdoblju - bitni su elementi ekonomsko-tehničkog vrednovanja prijenosne mreže u tržišnim okolnostima.

U cilju učinkovitog iskorištenja raspoloživih prekozonskih prijenosnih kapaciteta uz održanje sigurnosti rada hrvatskog EES-a, provode se analize i proračuni prekozonskih prijenosnih kapaciteta na granicama hrvatskog EES-a. Proračun prekozonskih prijenosnih kapaciteta HOPS obavlja u skladu s definicijama i metodologijama iz Okvirnog sporazuma sinkronog područja (eng. Synchronous Area Framework Agreement - SAFA) regionalne grupe za kontinentalnu Europu i ostalim aktima ENTSO-E.

Mrežni prekozonski prijenosni kapaciteti u smjeru uvoza i izvoza utvrđuju se za sve granice hrvatskog EES-a. Indikativne NTC vrijednosti za zimu i ljeto objavljuju se na internetskim stranicama ENTSO-E, dok se bilateralne NTC vrijednosti usuglašavaju s operatorima sustava susjednih zemalja.

Operatori prijenosnih sustava susjednih zemalja koordiniraju dodjelu i korištenje raspoloživih prekozonskih prijenosnih kapaciteta na bilateralnoj i regionalnoj razini.