Jamstva podrijetla


Uredbom 2009/28/EZ o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora energije Europski parlament je definirao jamstva podrijetla (engl. Guarantee Of Origin) u svrhu dokazivanja udjela energije proizvedene iz pojedinih izvora energije krajnjim kupcima. 

Jamstvo podrijetla, sa standardiziranom veličinom od 1 MWh i trajanjem od jedne godine nakon izdavanja, je  elektronička isprava sa svrhom dokazivanja podrijetla energije kupcu na način da je određeni udio električne energije koju koristi za svoju potrošnju proizveden iz određenog primarnog izvora energije. 

Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. (HROTE) je prema Zakonu o tržištu električne energije („Narodne novine“ br. 111/21) odgovoran za izdavanje jamstva podrijetla električne energije te uspostavu i vođenje registra jamstava podrijetla električne energije za Republiku Hrvatsku. 

U svrhu poticanja proizvodnje iz obnovljivih izvora energije na energetski učinkovit i za zaštitu okoliša primjeren način, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. (HOPS) je nabavio jamstva podrijetla električne energije sudjelovanjem na dražbama preko CROPEX-ove trgovinske platforme

Budući da se jedno jamstvo podrijetla izdaje za jedan MWh električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije ili visokoučinskih kogeneracijskih postrojenja, njihovim nabavljanjem te naknadnim poništavanjem dokazuje se da je električna energija nabavljena za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži proizvedena iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracijskih postrojenja. Nabavom jamstva podrijetla dodatno se stimulirana proizvodnja obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj. 

Nabavljena i poništena jamstva podrijetla električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži RH:

  • 2019. godina – poništeno je 38.837 jamstva podrijetla električne energije
    • 10% električne energije iskorištene za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži u 2020. godini proizvedeno je iz vjetroelektrana u RH
  • 2020. godina – poništeno je 53.058 jamstva podrijetla električne energije 
    • 14,2% električne energije iskorištene za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži u 2021. godini proizvedeno je iz vjetroelektrana u RH