Uravnoteženje sustava

Operator prijenosnog sustava uravnotežuje sustav radi osiguravanja pogonske sigurnosti. U slučaju manjka odnosno viška električne energije u elektroenergetskom sustavu, operator prijenosnog sustava osigurava energiju za uravnoteženje sustava u obračunskom intervalu na sljedeće načine:


  • aktivacijom odnosno kupoprodajom energije od pružatelja usluge uravnoteženja kroz ugovorenu rezervu snage
  • aktivacijom odnosno kupoprodajom energije od pružatelja usluge uravnoteženja na temelju dobrovoljnih ponuda za energiju uravnoteženja
  • kupoprodajom od drugih operatora prijenosnog sustava
  • kupoprodajom električne energije na tržišnim načelima od tržišnih sudionika na tržištu električne energije koji s operatorom prijenosnog sustava imaju potpisan Ugovor o kupoprodaji električne energije za uravnoteženje sustava i na burzi električne energije.


Za sve dodatne informacije oko ugovaranja kupoprodaje električne energije za uravnoteženje možete se obratiti putem elektroničke pošte ovdje .