Nadmetanja

Na nadmetanja mogu pristupiti isključivo subjekti koji imaju status tržišnog sudionika u Republici Hrvatskoj

HOPS će u svojstvu kupca provoditi dugoročnu nabavu u 2021. godini (godišnje, mjesečno, kvartalno) za isporuku električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži javnim nadmetanjem na tržišnoj platformi Hrvatske burze električne energije (CROPEX) po načelu transparentnosti i jednakog postupanja

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena koja zadovoljava uvjete nadmetanja

Dokumentacija za nadmetanje: 

Svi zainteresirani pozvani su da dostave ispunjeni obrazac Zahtjeva za sudjelovanje na nadmetanju u 2021. godini za isporuku električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mrežipresliku ispunjenog obrazca dostaviti putem elektroničke pošte, a originalni primjerak dostaviti na adresu: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, 10000 Zagreb

Nadmetanje se provodi temeljem objavljenih Općih pravila za provedbu nadmetanja u 2021. godini za isporuku električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži putem platforme za trgovanje CROPEX-a,

Postupak prijave na nadmetanje:

  • Obrazac Zahtjeva za sudjelovanje mora biti zaprimljen u HOPS-u najkasnije do 12:00 sati dva (2) radna dana prije provedbe pojedinog nadmetanja. 
  • Odmah po zaprimanju Zahtijeva za sudjelovanje HOPS će ocijeniti valjanost zahtijeva i o tome bez odgode obavijestiti podnositelja. 
  • Sudionici koji podnesu valjani Zahtjev za sudjelovanje sa pripadajućim dokumentima mogu sudjelovati na svim budućim nadmetanjima koja će se provesti u 2021. godini
  • Opisi predmeta nabave, tehničke specifikacije i datum nadmetanja biti će objavljeni u Pozivu na nadmetanje na internetskim stranicama HOPS-a i CROPEX-a najkasnije tri (3) radna dana prije pojedinog nadmetanja.
  • Poziv na nadmetanje bit će objavljen na internetskim stranicama HOPS-a i CROPEX-a te slanjem obavijesti elektronskom poštom svim sudionicima koji su podnijeli valjani Zahtjev za sudjelovanje.
  • Dan prije nadmetanja moguće je testirati platformu CROPEX-a.
  • Sudionik koji je podnio valjani Zahtjev za sudjelovanje, da bi mogao sudjelovati na pojedinom nadmetanju, mora najkasnije dva (2) sata prije samog nadmetanja, na račun CROPEX-a, uplatiti za pojedino nadmetanje odgovarajući iznos jamstva za ozbiljnost ponude.
  • Nakon provedenog nadmetanja s odabranim/a ponuditeljem/ima HOPS će sklopiti Ugovor/e o isporuci električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži

Sve pojedinosti o provedbi postupka nabave objašnjene su u gore navedenim Pravilima.

Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti putem elektroničke pošte.


Provedena nadmetanja za isporuku električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži za:

I.        2020. godinu:

                1.    Datum održavanja nadmetanja: 15.05.2018.g.

                Razdoblje isporuke: 01.01.2020. u 00:00h - 31.12.2020. godine do 24:00h

                Snaga i profil isporuke: 10 MWh/h

                2. Datum održavanja nadmetanja: 06.05.2018.g.

                Razdoblje isporuke: 01.01.2020. u 00:00h - 31.12.2020. godine do 24:00h

                Snaga i profil isporuke: 5 MWh/h

                3. Datum održavanja nadmetanja: 15.10.2019.g.

                Razdoblje isporuke: 01.01.2020. u 00:00h - 31.12.2020. godine do 24:00h

                Snaga i profil isporuke: 10 MWh/h

                4. Datum održavanja nadmetanja: 04.11.2019.g.

                Razdoblje isporuke: 01.04.2020. u 00:00h - 30.06.2020. godine do 24:00h

                Snaga i profil isporuke: 10 MWh/h 

                5. Datum održavanja nadmetanja: 04.12.2019.g.  

                Razdoblje isporuke: 01.01.2020. u 00:00h - 31.03.2020. godine do 24:00h

                Snaga i profil isporuke: 5 MWh/h

II.        2021. godinu:

                1.    Datum održavanja nadmetanja: 15.05.2018.g.

                Razdoblje isporuke: 01.01.2021. u 00:00h - 31.12.2021. godine do 24:00h

                Snaga i profil isporuke: 10 MWh/h

                2. Datum održavanja nadmetanja: 06.05.2019.g.

                Razdoblje isporuke: 01.01.2021. u 00:00h - 31.12.2021. godine do 24:00h

                Snaga i profil isporuke: 5 MWh/h

                3. Datum održavanja nadmetanja: 31.03.2020.g.

                Razdoblje isporuke: 01.01.2021. u 00:00h - 31.12.2021. godine do 24:00h

                Snaga i profil isporuke: 10 MWh/h

III.        2022. godinu:

                1.    Datum održavanja nadmetanja: 06.05.2019.g.

                Razdoblje isporuke: 01.01.2022. u 00:00h - 31.12.2022. godine do 24:00h

                Snaga i profil isporuke: 5 MWh/h

                2. Datum održavanja nadmetanja: 31.03.2020.g.

                Razdoblje isporuke: 01.01.2022. u 00:00h - 31.12.2022. godine do 24:00h

                Snaga i profil isporuke: 10 MWh/h

IV.        2023. godinu:

                1.    Datum održavanja nadmetanja: 31.03.2020.g.

                Razdoblje isporuke: 01.01.2023. u 00:00h - 31.12.2023. godine do 24:00h

                Snaga i profil isporuke: 5 MWh/h