Prijenos i korištenje kapaciteta

Pravila prijenosa dodijeljenog prijenosnog kapaciteta definirana su pravilima za dražbe prijenosnih kapaciteta koje se žele prenijeti.

 

Sudionik dodjele kojemu je dodijeljen prijenosni kapacitet na godišnjim i mjesečnim dražbama može prenijeti dodijeljeni prijenosni kapacitet za korištenje u cijelosti ili djelomično drugom sudioniku dodjele ili ga preprodati na dražbu idućeg vremenske domene.

 

Najmanji iznos prijenosnog kapaciteta koji se može prenijeti drugom sudioniku dodjele je 1 MW.

     

Uvjeti korištenja dodijeljenih prijenosnih kapaciteta u elektroenergetskom sustavu Republike Hrvatske:

 

 

U skladu s Pravilima o korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta od 28. studenog 2016.g., (dalje u tekstu: Pravila) rokovi nominiranja na granicama sa susjednim operatorima prijenosnih sustava su:

 

Pravila nominiranja prekograničnih prijenosnih kapaciteta za 2024. godinu
Država Opis Dugoročni kapaciteti Kratkoročni kapaciteti Unutardnevni kapaciteti
Business Type A03
Slovenija (ELES) Rezolucija po vremenu / količini * 60 min / 1 MW 60 min / 0,1 MW 15 min / 0,1 MW ***
Tip kapaciteta (CCT) A04 (G) / A03 (M)
A07 (I) ***
Jedinstvena oznaka ugovora (CAI) dodjeljuje JAO
dodjeljuje XBID***
Početak zaprimanja nominacija
D-1 22:00 ***
Završetak zaprimanja nominacija D-2 17:00
H-30 for H ***
Korekcijski ciklusi D-2 17:00-18:00
N/A ***
Procedura nominiranja n:m
a:b ***
Mađarska (MAVIR)**** Rezolucija po vremenu / količini *
60min / 0,1 MW 15 min / 0,1 MW
Tip kapaciteta (CCT)


Jedinstvena oznaka ugovora (CAI)


Početak zaprimanja nominacija


Završetak zaprimanja nominacija


Korekcijski ciklusi


Procedura nominiranja


Bosna i Hercegovina (NOS BIH) Rezolucija po vremenu / količini * 60 min / 1 MW 60 min / 1 MW 60 min / 1 MW
Tip kapaciteta (CCT) A04 (G) / A03 (M) A01 (D) A07(I)
Jedinstvena oznaka ugovora (CAI) dodjeljuje SEE CAO dodjeljuje SEE CAO dodjeljuje NOSBIH
Početak zaprimanja nominacija D-1 10:00 D-1 18:00
Završetak zaprimanja nominacija D-1 08:00 D-1 14:30 H-45 for H
Korekcijski ciklusi D-1 08:00-08:30 D-1 14:30-15:30
Procedura nominiranja n:m n:m n:m
Srbija (EMS) Rezolucija po vremenu / količini * 60 min / 1 MW 60 min / 1 MW 60 min / 1 MW
Tip kapaciteta (CCT) A04 (G) / A03 (M) A01 (D) A07(I)
Jedinstvena oznaka ugovora (CAI) dodjeljuje JAO dodjeljuje JAO dodjeljuje EMS
Početak zaprimanja nominacija D-1 10:00 D-1 18:00
Završetak zaprimanja nominacija D-1 08:00 D-1 14:30 H-45 for H
Korekcijski ciklusi D-1 08:00-08:30 D-1 14:30-15:30
Procedura nominiranja n:m n:m n:m **
* Rezolucija 60 minuta podrazumijeva dostavu 4 jednake 15-minutne vrijednosti, dok kod rezolucije 15 minuta te vrijednosti mogu biti različite. Kako u rezoluciji 1MW tako i u rezoluciji 1kW zahtijeva se dostava vrijednosti na tri decimale.
** U jednoj nominaciji unutardnevnog PPK, nositelj prava korištenja obvezan je dodijeljeni PPK iskoristiti u cijelosti, sa jednim partnerom po nominaciji.
*** Vrijedi samo za eksplicitnu dodjelu.
**** Unutardnevni kapacitet implicitno se dodjeljuje na XBID-u.

Dostavljene planove prekogranične razmjene nije moguće mijenjati po isteku gore naznačenih rokova.